Chananja és Jirmeja vitája

 

1. És volt ugyanazon évben, Czidkija, Jehúda királya uralkodásának kezdetén, a negyedik évben, az ötödik hónapban, szólt hozzám Chananja, Azzúr fia, a Gibeónból való próféta, az Örökkévaló házában, a papok és az egész nép szeme láttára, mondván:

2. Így szól az Örökkévaló, a seregek ura, Izrael Istene, mondván: eltörtem Bábel királyának jármát.

3. Két esztendő múlva visszahozom e helyre az Örökkévaló házának mind az edényeit, melyeket elvett Nebúkadnecczár, Bábel királya, e helyről és elvitte Bábelbe.

4. Jekhonját is, Jehójákim fiát, Jehúda királyát, meg mind a Jehúda számkivetettjeit, akik Bábelbe jutottak, visszahozom e helyre, úgymond az Örökkévaló, mert el fogom törni Bábel királyának jármát.

5. Ekkor szólt Jirmeja próféta Chananja prófétához, a papok szeme láttára és az egész nép szeme láttára, akik az Örökkévaló házában álltak,

6. szólt Jirmeja próféta: Ámen, így cselekedjék az Örökkévaló, tartsa fönn az Örökkévaló szavaidat, amelyeket prófétaltál, hogy visszahozza az Örökkévaló házának edényeit és az egész számkivetettséget Bábelből e helyre!

7. Ámde halljad csak ezt az igét, melyet szólok füled hallatára és az egész nép füleinek hallatára.

8. Azon próféták, akik előttem és előtted voltak ősidőtől fogva, prófétáltak számos országokról és nagy királyságokról, háború, veszedelem és dögvész felől.

9. Azon próféta, aki béke felől prófétál – midőn bekövetkezik a próféta igéje, megismerszik a próféta, akit az Örökkévaló igazán küldött.

10. Ekkor vette Chananja próféta az igarudat Jirmeja próféta nyakáról és eltörte azt.

11. És szólt Chananja az egész nép szeme láttára, mondván: Így szól az Örökkévaló: ekképpen fogom eltörni Nebúkadnecczár, Bábel királyának jármát két esztendő múlva mind a nemzetek nyakáról. Erre elment Jirmeja próféta az útjára.

12. És lett az Örökkévaló igéje Jirmejához, miután Chananja próféta eltörte az igarudat Jirmeja próféta nyakáról – mondván:

13. Menj és szólj Chananjához, mondván: így szól az Örökkévaló: Fából való igarudakat törtél el, csinálj helyettük vasból való rudakat.

14. Mert így szól az Örökkévaló, a seregek ura, Izrael Istene: Vasjármot tettem mind a nemzetek nyakára, hogy szolgálják Nebúkadnecczárt, Bábel királyát és fogják őt szolgálni és a mező vadját is nekiadtam.

15. És szólt Jirmeja próféta Chananja prófétához: Halljad csak Chananja, nem küldött téged az Örökkévaló és te hazugsággal bíztattad ezt a népet.

16. Azért így szól az Örökkévaló: Íme én elküldelek a föld színéről: ez évben meg fogsz halni, mert elpártolást beszéltél az Örökkévaló ellen.

17. És meghalt Chananja próféta azon évben, a hetedik hónapban.

Megszakítás