Menekülés Egyiptomba

 

1. És volt, miután végzett Jirmejáhú azzal, hogy elmondja az egész népnek mind az Örökkévalónak, Istenüknek szavait, melyekkel őt hozzájuk küldte az Örökkévaló, az ő Istenük, mind eme szavakat;

2. akkor szólt Azarja, Hósája fia, meg Jóchánan, Káréach fia és mind a kevély férfiak, szólva Jirmejáhúhoz: Hazugságot beszélsz, nem küldött téged az Örökkévaló, a mi Istenünk, mondván: ne menjetek Egyiptomba, hogy ott tartózkodjatok;

3. hanem Bárúkh, Nérija fia, izgat téged ellenünk azért, hogy a kaldeusok kezébe adjon bennünket, hogy megöljenek és számkivetésbe vigyenek bennünket Bábelbe.

4. És nem hallgatott Jóchánán, Káréach fia, meg mind a hadsereg tisztjei és az egész nép az Örökkévaló szavára, hogy Jehúda országában maradjanak.

5. És vette Jóchánán, Káréach fia, meg mind a hadsereg tisztjei Jehúda egész maradékát, azokat, akik visszatértek volt mind a nemzetek közül, ahová eltaszíttattak, hogy Jehúda országában tartózkodjanak:

6. a férfiakat, az asszonyokat és a gyermekeket, meg a királylányokat és mindazon személyeket, akiket otthagyott Nebúzáradán, a testőrök feje, Gedaljáhúnál, Achíkám Sáfán fia fiánál, meg Jirmejáhú prófétát és Bárúkhot, Nérijáhú fiát;

7. és elmentek Egyiptom országába, mert nem hallgattak az Örökkévaló szavára. és eljutottak Tachpanchészig.

 

Egyiptom leigázása

 

8. És lett az Örökkévaló igéje Jirmejáhúhoz Tachpanchészben, mondván:

9. Végy kezedbe nagy köveket és rejtsd el azokat a vakolatban, a téglafalban, mely Fáraó házának bejáratánál van Tachpanchészben, Jehúdabeli emberek szeme láttára;

10. és szólj hozzájuk: Így szól az Örökkévaló, a seregek ura, Izrael Istene: íme én küldök és veszem Nebúkadnecczárt, Bábel királyát, az én szolgámat és elhelyezem trónját e kövek fölött, amelyeket elrejtettem és kifeszíti fölöttük mennyezetét.

11. Eljön és megveri Egyiptom országát, a halálra valót a halálra, a fogságra valót fogságra, és a kardra valót kardra.

12. És tüzet gyújtok Egyiptom isteneinek házaiban, elégeti azokat, és fogságba viszi és magára ölti Egyiptom országát, miként a pásztor magára ölti ruháját; és elmegy onnan békében.

13. És összetöri oszlopait Bét-Sémesnek, mely Egyiptom országában van, s Egyiptom isteneinek házait tűzben fogja elégetni.