Bírák és rabbik

Az ortodoxia és a neológia egyesülése 1950-ben

 

 

1950-ben a magyar kommunista államhatalom, vallásellenes, ha- talmi megfontolásból, az „összefogás” jegyében egy szervezet alá kényszerítette a zsidó hitközségeket. A Mazsihisz elődszervezeté- nek neve Magyar Izraeliták Országos Központja (MIOK) volt, melynek vezetése a neológia kezébe lett helyezve. A szituáció döntéshelyzetben hozta a korabeli magyar ortodox rabbikat. Alább az írásos nyilatkozatban közölt döntésük magyar fordítása olvasható.

Mi, alulírott, Holokauszt túlélő magyar rabbik, fájó és megtört szívvel gyűltünk össze, hogy döntsünk abban a kérdésben, hogy mit tegyünk test- véreinkkel, az erősödő neológ hitközséggel kapcsolatban, amely egyre job- ban megerősíti az irányú tevékenységét, hogy az ortodox hitközségek és az [Országos] Ortodox Iroda elveszítse önálló működésének lehetőségét.

[Az ortodoxia] immár nyolcvan éve azon fáradozik, és nagyon sokat ért el, abban a tekintetben, hogy megerősítse a vallásos zsidó élet feltételeit országunkban, úgy ahogy mestereink a nagy rabbik azt meghatározták.

Illő tisztelettel és a kérdés komolyságának megfelelően kell határoznunk: választani a kisebb rosszat, és együttműködni a neológokkal az új alapszabály kidolgozásában, és ezzel megmenteni a még megmenthetőt, vagy karba tett kézzel ülni és megvárni, míg minden elvész, ami szent.

A rajtunk lévő nagy felelősség tudatában arra a megoldásra jutottunk, hogy meg kell őrizni a vallást azok számára, akik az országban maradnak, hogy tudjanak ezen az úton folytatni életüket Atyáink és a magyarországi ortodoxiát megalapító Rabbijaink szellemében. Ez csak akkor lehetséges, ha békében együtt megyünk velük, és megmentjük azt, ami a pusztulás után maradt. Jelen döntésünk alapos mérlegelés és külföldön élő generációnk nagy Rabbijainak tanácsa eredményeként született meg.

Azzal a feltétellel adjuk beleegyezésünket ebbe, hogy legalább az orto- dox tagozat neve megmaradjon. És hogy minden, a vallással kapcsolatos kérdésben, az ortodoxiának joga lesz Atyáink és Rabbijaink szellemében dönteni. Az ortodox gyülekezeteknek külön Országos Rabbitanácsa lesz a vallásos kérdések szükséges meghozatalára.

Meghatalmaztuk és engedélyt adtunk az Ortodox Iroda vezetőjének Morénu Smuel Zánvil Kahana-Frankel rabbi úrnak és helyettesének Reb Jichák Ájzik Dr. Reiner úrnak, hogy a neológ közösséggel folytassanak tár- gyalásokat ebben az ügyben.

Azonban kinyilvánítjuk és kihirdetjük, hogy mindaz, ami történik, hogy beleegyeztettünk a velük történő egyesülésbe, az csak látszatból és csakis kényszer eredményeként jött létre, ugyanis mindenki tisztában van kényszerhelyzettünkkel. Egyáltalán nincs szándékunkban érvényteleníteni Rabbijaink 5729 [1869-ben] kelt döntését.

De amint lehetőség nyílik teljesen újra elválni tőlük [a neológoktól], akkor jelen aláírásunk visszamenőleg érvényét veszti és semmissé válik. Minden erőnkkel azon fogunk dolgozni, hogy visszaállítsuk a Tóra régi fényét és új Tóra intézményeket alapítsunk, egészen a Messiás eljöveteléig.

Mindezt megszövegeztük és aláírtuk annak a [Vájislách] heti szakasz negyedik napján, amikor azt olvassuk, hogy [Jáákov imádkozott, hogy] Ments meg testvérem kezéből stb., Kiszlév hó 16., [a Teremtés] 5710. évé- ben, itt Pesten, [1950. november 7-én].

A dokumentumot 1950. november 7-én 12 vezető rabbi hitelesítette aláírásával.

Megszakítás