Előszó

A zsidó törvénykezés fája

Biblia:
Böhár hetiszakaszról
Proféták és profécia a Bibliában
Maimonidész: A Tóra alapjainak szabályai

7. fejezet: Maimonidész: A prófécia
8. fejezet: Minden prófécia alapja
9. fejezet: A Tóra üzenete örök
10. fejezet: Az igaz próféta

Mendy Hecht: Mi az a prófécia?
A lubavicsi rebbe: Mikor tér vissza a prófécia?

Bírák és rabbik a Bibliában
Maimonidész: A Szánhedrin és a büntetőjog szabályai

1. fejezet: A 71, a 23 és a 3 tagú bíróságok
2.fejezet: A bírák
3. fejezet: Az ülésezés és a kinevezés

Maimonidész: A lázadók szabályai

1. fejezet: A Szánhedrin – a legmagasabb jogi fórum
2. fejezet: Tórai és rabbinikus döntések felülírása
3. fejezet: Hitetlenek és ellenszegülők

Köves Slomó: A szóbeli tan hiarerchiája és szerkezete
Naftali Kraus: Megtért és kitért talmudi bölcsek
Az ortodoxia és a neológia egyesülése 1950-ben

Zsidó jog és etika
Oberlander Báruch: „Zsidó vagy?” – Szabad-e tagadni a zsidóságot vészhelyzetben?
„Zsidó vagy?” – A kényszer felmentést ad
Etikai kérdések a rabbihoz napjainkból
– Keressük együtt a választ!

Megszakítás