Kezetekben tartjátok A zsidó ismeretek tára című anyagot. Ezen az intenzív, háromnapos programon többek között az itt összegyűjtött anyag nagy részét fog- juk átvenni.

Ebben a jegyzetben a Bibliából, a zsidó jog és etika műveiből és különböző filozófiai témákkal foglalkozó írásokból válogattunk és fordítottunk. A válogatás anyagainak egy része a héber vagy angol eredetiből erre az alkalomra lett fordít- va.

Az erre a három napra tervezett program a kellemes kikapcsolódás és a szombati hangulat mellett, igencsak jelentős mennyiségű. Azért döntöttünk eny- nyire intenzív program mellett, mert csak így van lehetőség a rendelkezésünkre álló rövid idő alatt arra, hogy mélyreható ízelítőt nyújtsunk az itt kiválasztott anyagokból, illetve aktuális témákból.

Mint mindig, most is központi témák köré igyekeztünk csoportosítani a hét- vége érdekfeszítő előadásait. A téma ezúttal a rabbik, bírák és próféták megítélé- se, törvényei és struktúrája a zsidó jogban és filozófiában.

Természetesen nem szeretnénk, ha a hétvégének csupán afféle elvont „tu- dományos jellege” lenne, és ezért a kiemelkedően családias és fiatalos jó hangu- lat mellett az imáról, a sábesz megtartásáról, modern etikai dilemmákról és az áldásmondásról szóló beszélgetések is helyet kapnak ebben a három napban.

Az alapos, esetleges félreértéseket, tévhiteket tisztázó tanulás érdekében nem egyetemi előadásokhoz hasonló órákat tervezünk, hanem beszélgetéseket, amelyeken mindenki felteheti az aktuális témába vágó kérdéseit. El szeretnénk kerülni az olyan órákat, amelyeken a társaság nagy része egyáltalán nem, vagy csak alig érti, hogy miről van szó, hogyan kapcsolódnak egymáshoz az egymást követő gondolatok. Ha kérdéseitek vannak, szóljatok bátran – könnyebb azokat helyben tisztázni. Természetesen az órák után is van mód kérdések, vagy akár nem tárgyalt témák megbeszélésére, illetve a tanulás folytatására a hét szinte minden napján rendezett színes előadásokon, a Pesti Jesivában, vagy a Szabad- egyetem keretében.

Több, mint negyedszáz alkalommal került sor a Dunaparti haszid hétvége program megrendezésére. Az eddigi közel kétezer résztvevőtől merített tapaszta- latokat felhasználva próbálunk ez alkalommal, mind a teljesen kezdőknek, mind a haladóknak megfelelni, és még sikeresebben kitölteni ezt a két napot. Azonban a Ti segítségeteket is várjuk, és magatok számára is érdekesebbé, hatékonyabbá tudnátok tenni ezt a hétvégét, ha folyamatosan elmondanátok véleményeteket a beszélgetésekről, az anyag tartalmáról, bonyolultságáról stb., akár még az ebéd- ről is, illetve ha kitöltitek az általunk összeállított kérdőívet.

Külön köszönetet mondunk Alex Lebinek, akinek anyagi segítsége nélkül ez a programsorozat valósulhatott volna meg.

Oberlander Báruch

 

Megszakítás