A lubavicsi rebbe, Menáchem Mendel Schnnerson rabbi

Mikor tér vissza a prófécia?

 

Kire utal Bileám?

„Íme, a nép fölkel, mint nőstény oroszlán, és mint oroszlán emelkedik fel.”  Ez a vers az eljövendő megváltásra utal.

A vers előtt ez van írva: „Mert kellő időben megmondják Jákobnak és Izraelnek, amit Isten művel”. Ez azt jelenti, hogy a jövendő megváltás előtt a prófécia helyreállíttatik Izraelben.

A Jeruzsálemi Talmud szerint Bileám ezt a próféciát a világ életidejének felén mondta el.

Maimonidész azt írja az Igeret Téjmánban (Jemeniekhez írott levelében), hogy Bileám ezt a próféciát 2488-ban mondta, s ez a szó: káet („ak- koriban” vagy „azon időben”), azt jelenti, hogy amikor ugyanannyi idő telik el – azaz 4976-ban – állíttatik majd vissza a prófécia Izráelben.

Akkoriban – tehát a 4976-os évben – élt Sámuel Hánávi rabbi; Jehudá háChászid rabbi édesapja; Elázár rabbi, a Rokéach szerzője; Mose ben Náchmán rabbi (Náchmánidész), aki számos kabbalista szöveg szerzője és akiről azt találjuk Jichák Lurjá rabbinál, hogy ő egy volt a kevés megbízha- tó kabbalista közül; Ávráhám ben Dávid rabbi (RÁVáD), akinek tanítását maga a rúach hákódes világította be; Ezrá Hanávi rabbi  és Jehudá háChászid rabbi, akiről az mondatik, hogy ha a talmudi ámórák korában élt volna, ő is ámorá lett volna, s ha a tánák korában élt volna, táná lett volna, ha meg a próféták korában élt volna, próféta lett volna maga is.

Akkoriban volt tehát a prófétaság helyreállítása Izraelben. Megvolt tehát a lehetősége az „Akkoriban” folytatásának is, ti. „Íme, a nép fölkel, mint nőstény oroszlán, és mint oroszlán emelkedik fel” – ez a jövendő megváltásra utal. De minthogy „a nemzedék nem volt alkalmas”, még mindig a száműzetésben vagyunk.

 

A prófécia visszatérése és a haszidizmus

Sok nemzedékkel később, még közelebb a Messiás eljöveteléhez, volt egy másik eset, amikor helyreállíttatott a prófétaság Izráelben. Ez a Báál Sém Tov és az ő tanítványai megjelenésével történt meg, egész az Álter Rebbe idejéig – akiről azt mondják, hogy olyan volt, mint Jehudá háChászid rabbi, sőt még inkább olyan.

Ez folytatódott a Rebbék nemzedékein át, akik őt követték, el egészen a mi nemzedékünkig s a mi nemzedékünk spirituális vezetőéjig, a[z Előző] Rebbéig, apósomig. A Zohár megjegyzi, hogy ez a mondat: „És amikor a reggel felvirradt” , ez „József hajnalára” utal. A Zohár ezt a „reggelt”,

„József hajnalát” ehhez a vershez kapcsolja88: „Reggel felkészítem magam számodra”, és így összegez: „Mi a jelentése ennek: »Felkészítem magam

számodra«? Ahogy írva van: »Lámpást készítek felkentemnek«”, ami a teljes megváltásra utal, amely hamar megtörténik, még a mi időnkben, az igaz Messiásunk által.

 

 

Megszakítás