Talmud

Mönáchot 3. fejezet:

Hilchot SzTáM: A Tóra-Tekercs,

A Tfilin És A Mezuzá Törvényei

Bevezetés

A Szövetség jelképei: szeretet és tisztelet

A tfilin, a mezuzá és a cicit jelképek: arra valók, hogy emlékeztessenek az Örökkévaló jelenvalóságára, parancsolataira és vele szembeni kötelességeinkre. „…emlékezzetek az Örökkévaló minden parancsolatára, teljesítsétek azokat…”1. Mint az ima, amelynek neve a szív szolgálata, ezek a rítusok is Isten iránti szeretetünket és tiszteletünket tükrözik.

Az Isten iránti szeretet késztetése majdnem olyan erősen rögzül tudatunkban, mint a neki való engedelmesség parancsa. Isten egyetlen voltának napi kétszeri megerősítését – Halljad Izrael, Örök Istenünk, az Örökkévaló egyetlen! – azonnal követi az emlékeztető: Szeresd hát Örök Istenedet egész szíveddel, egész lelkeddel és minden tehetségeddel! De ez még nem minden, mert Ezeket a szavakat pedig, amelyeket ma elrendelek neked – azaz hogy „szeresd Istenedet…” – szorgalmasan kell tanítani a gyermekeknek, be kell vésni az ember tudatába, és reggeltől estig, minden tettében jelen kell lenniük. Az erre emlékeztető jelnek – kezén és fején, háza kapuján és ajtóin – állandóan szem előtt kell lennie.

Bár minden vallási forrás az „istenfélelmet” (Isten tiszteletét) hangsúlyozza, és mindennapi imánk elején a Példabeszédek intelme áll – „A bölcsesség kezdete Isten félelme” –, a Talmud mégis azt mondja2: „Aki szeretetben szolgálja Istent, nagyobb annál, mint aki félelemben szolgálja.”

A tfilin, a mezuzá és a cicit kötelezettsége az Isten iránti szeretet keretébe tartozik, de célja mégsem érzelmek vagy elvont érzések felkeltése, hanem az, hogy emlékeztessen: „az Örökkévaló útját” kell követnünk.

Szeresd az Örökkévalót, a te Istenedet!” A Bölcsek szerint ez az jelenti:3 „Érd el az embereknél, hogy megszeressék az Örökkévaló nevét!” Másszóval még a szeretet parancsolata is inkább tettekkel, cselekvéssel, aktivitással teljesíthető, mintsem félelemmel. Azt sugallja: Isten szeretetét azzal mutathatjuk ki, hogy viselkedésünkkel embertársainkban is felkeltjük az Isten iránti szeretet és tisztelet érzését. Ehhez az etikai és erkölcsi mérce legmagasabb fokát kell elérnünk.

Ezeknek az alapvető kegytárgyaknak az elkészítése nem akár milyen pontossággal történik. Bizonyára az alábbi fejezetek különleges részletessége majd itt ott akár meg is lepi az olvasót. A tfilinhez, mezuzához és Tóra-tekercshez kapcsolódó hagyományok ismerete valóban nagy tudást, és Istenfélelmet igényel. Így az őket előkészítő személy sem lehet akárki. Ő a szófér, aki nagy precízséggel, a kegytárgyaknál használatos SzTáM írással készíti elő, életünket elkísérő szent tárgyakat.

Ezeknek a szabályairól szól az alábbi válogatás a Mönáchot traktátusból.

1 4Mózes 15:37–41.

2 Szotá 31a.

3 Szifré, 5Mózes 6:4.