43. 📖 Jirmejáhu könyve

A nép nem fogadja el a próféta tanácsát

Menekülés Egyiptomba

1. És volt, miután végzett Jirmejáhú azzal, hogy elmondja az egész népnek mind az Örökkévalónak, Istenüknek szavait, melyekkel őt hozzájuk küldte az Örökkévaló, az ő Istenük, mind eme szavakat; 2. akkor szólt Azarja, Hósája fia, meg Jóchánan, Káréach fia és mind a kevély férfiak, szólva Jirmejáhúhoz: Hazugságot beszélsz, nem küldött téged az Örökkévaló, a mi Istenünk, mondván: ne menjetek Egyiptomba, hogy ott tartózkodjatok; 3. hanem Bárúkh, Nérija fia, izgat téged ellenünk azért, hogy a kaldeusok kezébe adjon bennünket, hogy megöljenek és számkivetésbe vigyenek bennünket Bábelbe. 4. És nem hallgatott Jóchánán, Káréach fia, meg mind a hadsereg tisztjei és az egész nép az Örökkévaló szavára, hogy Jehúda országában maradjanak. 5. És vette Jóchánán, Káréach fia, meg mind a hadsereg tisztjei Jehúda egész maradékát, azokat, akik visszatértek volt mind a nemzetek közül, ahová eltaszíttattak, hogy Jehúda országában tartózkodjanak: 6. a férfiakat, az asszonyokat és a gyermekeket, meg a királylányokat és mindazon személyeket, akiket otthagyott Nebúzáradán, a testőrök feje, Gedaljáhúnál, Achíkám Sáfán fia fiánál, meg Jirmejáhú prófétát és Bárúkhot, Nérijáhú fiát; 7. és elmentek Egyiptom országába, mert nem hallgattak az Örökkévaló szavára. és eljutottak Tachpanchészig.

 

Egyiptom leigázása

8. És lett az Örökkévaló igéje Jirmejáhúhoz Tachpanchészben, mondván: 9. Végy kezedbe nagy köveket és rejtsd el azokat a vakolatban, a téglafalban, mely Fáraó házának bejáratánál van Tachpanchészben, Jehúdabeli emberek szeme láttára; 10. és szólj hozzájuk: Így szól az Örökkévaló, a seregek ura, Izrael Istene: íme én küldök és veszem Nebúkadnecczárt, Bábel királyát, az én szolgámat és elhelyezem trónját e kövek fölött, amelyeket elrejtettem és kifeszíti fölöttük mennyezetét. 11. Eljön és megveri Egyiptom országát, a halálra valót a halálra, a fogságra valót fogságra, és a kardra valót kardra. 12. És tüzet gyújtok Egyiptom isteneinek házaiban, elégeti azokat, és fogságba viszi és magára ölti Egyiptom országát, miként a pásztor magára ölti ruháját; és elmegy onnan békében. 13. És összetöri oszlopait Bét-Sémesnek, mely Egyiptom országában van, s Egyiptom isteneinek házait tűzben fogja elégetni.

  • Küldés emailben

Fejezetek