Chácicá – Szó szerint: Elválasztó, közbülső dolog. Ezt a fogalmat többek között a következő esetekben alkalmazzák: 1. A mikvé-ben, a rituális fürdőben való megmerülésre vonatkozóan (tvilá): sem a megmerülő személy, sem a megmerített edény esetében nem lehet olyan dolog vagy anyag a személyen vagy a tárgyon, ami a személy, illetve a tárgy és a mikve vize közé kerül. Amennyiben ilyen dolog vagy anyag közéjük kerül, a megmerítkezés, illetve megmerítés érvénytelen. A háláchikus források különféle mértékeket említenek meg a dolog vagy anyag nagyságára vonatkozóan, amely a Tóra és a rabbinikus törvények szerint a megmerítkezést, illetve a megmerítést érvénytelenné teszik. 2. A jeruzsalemi Szentélyben folyó papi szolgálatra vonatkozóan: a pap szolgálata érvénytelen, amennyiben bármely idegen anyag kerül személye és az általa viselt papi öltözék közé, lábai és a Templom padlózata közé, illetve kezei és az áldozat bemutatásakor kezében tartott edények közé. 3. A rituális tisztátalanságra vonatkozóan: ld. Nötilát jádájim (pl. ha valaki piszkos kézzel végzi a rituális kézleöntést).

Megjelent: Gut Sábesz 6. évfolyam 9. szám – 2015. február 9.

 

Megszakítás