Vájigás

 

Lélek vagy lelkek?

 

Mert szolgád jótállt a fiúért apámnál, mondván: Ha őt nem hozom vissza hozzád, minden időre vétkes legyek apám előtt. (1Mózes 44:32.)

 

Mert szolgád jótállt a fiúért… Ha azt fogod kérdezni: miért szállok én vitába [Benjáminért] jobban, mint a többi testvérem? Ők mind kívülállók, de én egy erős kapcsot alakítottam ki, hogy [ha nem viszem haza Benjámint] ki legyek közösítve mindkét világból. [„…minden időre” az evilágot és az eljövendő világot jelképezi, lásd még 1Mózes 43:9.]

 

És ráborult testvére, Benjámin nyakára és sírt, és Benjámin is sírt az ő nyakába borulva. (1Mózes 45:14.)

 

És ráborult testvére, Benjámin nyakára és sírt… a két [jeruzsálemi] Szentély miatt, amik Benjámin területén lesznek majd felépítve, és végül leromboltatva.

…és Benjámin is sírt az ő nyakába borulva. a silói Sátor miatt, mely József területén lesz majd felépítve, és végül leromboltatva (Jeremiás 7:12–14.).

 

És elindult Izrael minden hozzátartozójával együtt, elérkezett Bér Sevába, és ott áldozatot mutatott be atyja, Izsák Istenének. (1Mózes 46:1.)

 

…atyja, Izsák Istenének… Az embernek jobban kell tisztelnie atyját, mint a nagyapját, ezért hivatkozott [Jákob] Izsák és nem Ábrahám [Istenné]re.

 

Ezek Lea fiai, akiket Jákobnak szült Padan-Arámban, és lánya, Dina. Fiainak és leányainak összesen harminchárman voltak. (1Mózes 46:15.)

 

…harminchárom… de [e mondatot megelőző] felsorolásban, nem találhatsz, csak harminckét nevet! [Ez azért van, mert] Ő [a harmincharmadik] Jocheved, a városfalak között született mikor bementek a városba [Egyiptomba], ahogy írva van: „…aki született Lévinek Egyiptomban…” (4Mózes 26:59.) [vagyis] Egyiptomban született, de nem Egyiptomban fogant.

 

Ráchelnek, Jákob feleségének fiai: József és Benjámin. (1Mózes 46:19.)

 

Ráchelnek, Jákob feleségének fiai… De a többinél [Leánál, Zilpánál és Bilhánál] nincs írva: „felesége”? Mivel ő [Ráchel] volt a leglényegesebb a házában [azaz őt szerette a legjobban].

 

Józsefnek pedig két fia született Egyiptomban. Jákob házának összes lelke tehát, akik lejöttek Egyiptomba, hetven. (1Mózes 46:27.)

 

…Jákob házának összes lelke… Azt találtam a Vájikrá rábá [című Midrás gyűjtemény]ben: Ézsaunak hét „lelke” volt, és az Írás így nevezi őket: „házának lelkei” (1Mózes 36:6.) többes számban, mivel ők több istent szolgáltak, Jákobnak hetven volt, de az Írás „lélek”-nek nevezi őket [egyes számban], mert ők csak az egy Istent szolgálták.

 

És testvérei közül vett öt embert és a Fáraó elé állította őket. (1Mózes 47:2.)

 

És testvérei közül… a gyengébbek közül vett, akik nem látszottak erőseknek, mert ha harcosoknak fogja látni őket, akkor katonának nevezi ki őket [a Fáraó].

 

Miért pusztuljunk el szemed előtt mi is, földünk is; vásárolj meg minket és földünket kenyérért, és mi földünkkel együtt a Fáraó szolgái leszünk; adj vetőmagot, hogy éljünk és meg ne haljunk és hogy a föld el ne pusztuljon. (1Mózes 47:19.)

 

…adj vetőmagot is… a föld bevetésére. Annak ellenére, hogy azt mondta József: „…és még öt éven át nem lesz szántás és aratás” (1Mózes 45:6.)? De miután Jákob Egyiptomba érkezett, áldás jött miatta és elkezdtek termelni és megszűnt az éhség.

 

Válogatta és fordította: Yaakov

Megjelent: Gut Sábesz 3. évfolyam 11. szám – 2014. október 6.