A zsidó nép és ország egyaránt az Izrael, héberül Jiszráel (ישראל) nevet viseli. A Chabad.org írása annak jár utána, hogy mi is e kifejezés gyökere és jelentése.

Egy név jelentése nagyon fontos, hiszen utal viselője személyiségére és küldetésére. Nincs ez másképpen egy nemzet elnevezésével kapcsolatban sem. Az Izrael név szó szerint annyit tesz: Aki megküzd Istennel. Először a Tórában, Mózes első könyvében (32:29) találkozunk az Izrael kifejezéssel, amikor Jáákov, a harmadik ősatya új nevet kap Istentől:

„Ne Jáákovnak mondassék többé a te neved, hanem Jiszráelnek (Izrael), mert küzdöttél Istennel, meg emberekkel és győztél”.

Jáákov élete valóban igen küzdelmes volt. Először ikertestvérével Észávval (Ézsauval) került szembe, majd apósa, Láván (Lábán) szedte rá többször is. Ráadásul még egy angyallal is meg kellett verekednie. Ő azonban sohasem adta fel a küzdelmet és végül mindig felülkerekedett az akadályokon és megpróbáltatásokon. Ahogy a róla elnevezett nép is teszi, évezredek óta.

Ezzel együtt joggal merülhet fel a kérdés, hogy akkor miért nem a túlélésen, a fennmaradáson, a győzelmen van a hangsúly, miért a küzdelmen? A választ erre a zsidó életszemléletben kell keresni. Bár hiszünk abban, hogy végül majd a jó győzedelmeskedik, a fókusz nem a győzelmen van, hanem az odáig vezető úton. Bármi is legyen a végeredmény, a jóért való küzdelem mindig szent. Még ha kudarcok is szegélyezik az utat, az irány jó és szent. Ez az, ami igazán számít. Maga a küzdelem. Ez az oka annak is, hogy a Tóra nem beszél a túlvilágról. Bár hiszünk a túlvilági életben, elsősorban nem arra koncentrálunk. Inkább abba fektetjük az energiánkat, hogy itt, a Földön jobb emberekké váljunk, jó ügyek mögé álljunk be és kitartóan küzdünk külső és belső ellenségeinkkel.

Egyes vallások célja a teljes nyugalom elérése, mások folyvást a békét keresik, és olyan is van, ahol szinte kizárólag a mennyei jutalomra koncentrálnak. A judaizmus az e világi küzdelemben hisz, mely végül biztosan győzelemre visz. Addig azonban az a feladatunk, hogy megbirkózzunk az isteni törvényekkel, megküzdjünk a külvilággal és elsősorban saját magunkkal, hiszen ezáltal tehetjük jobbá a világot. Ezt jelenti az, hogy Izrael.