A második ádár hónap újholdjának második napjával megkezdődött a zsidó év 13. hónapja. 19 évenként összesen 7 alkalommal iktatunk be egy teljes hónapot az évbe, hogy kiegyenlítsük a holdhónapok adta év és a napév közti különbséget. A chabad.org cikke 13 tényt gyűjtött csokorba a szökőévről a hónapok száma szerint.

1. A szökőév bejelentése az első micva része

Mózes második könyvének 12. fejezetében olvassuk azt a parancsolatot, mely szerint peszách ünnepét tavasszal kell megtartanunk. A zsidó naptár szökőéve biztosítja, hogy ne csússzanak el a holdhónapok a napévhez képest és peszách ünnepe mindig tavasszal legyen

 

Mindent elmondunk, amit a szökőévről tudni kell

Az 5782-es év szökőév: egy teljes hónapot iktatunk be a naptárba, hogy kiegyenlítsük a hold- és a napév különbségeit.

 

 

2. Egy egész hónapot adunk hozzá az évhez

Az általánosan elterjedt Gergely-naptárral ellentétben nem egyetlen napot, hanem egy teljes hónapot toldunk az évhez, vagyis megkettőzzük ádár hónapot, és annak minden ünnepét a második ádárban tartjuk meg.

 

Misenichnász ádár – amikor megérkezik ádár hónap… de melyik?

Ma kezdődik ádár hónap. Ám ez nem a minden évben visszatérő ádár hónap, ilyen ádárból ugyanis 19 évenként mindössze hét van. Ez az ádár álef, vagyis az első ádár. A zsidó naptár 19 éves ciklusokból áll, ezek a ciklusok mind hét-hét szökőévet tartalmaznak. A szökőév 13 hónapos – a rendes, szökőévben ádár séninek, vagy második … Olvass tovább

 

 

3. Héberül úgy nevezik: sáná meuberet – terhes év

Persze nem arra a fajta teherre kell gondolni, ami nehézzé teszi az ember életét, hanem arra, amelyik várandós, kigömbölyödik, kiteljesedik, több, mint az egyszerű, sima év.

És ha már a várandósságnál tartunk: maga az újhold, ros chodes napja, a nők különleges napja. 

 

Újhold: a nők ünnepe

Február 25-26.:  ádár hónap újholdja. Ros chodes, vagyis a hónap feje a zsidó naptár jeles napja. Az újhold lehet egy-, vagy kétnapos, attól függően, hogy 29, vagy 30 napos hónapot követ. Előbbi után egynapos, utóbbi után, mint például ebben a hónapban is, kétnapos ros chodes következik, az előző hónap 30. és az éppen kezdődő hónap … Olvass tovább

 

4. A központi bíróság hirdette ki

A szökőév kihirdetése a Szánhedrin, a legmagasabb fokú rabbinikus bíróság feladata volt. Rabbi Meir szerint három bírót bíztak meg ezzel a feladattal. Simon ben Gámliel rabbi szerint azonban a három bölcs csak elkezdte a tanácskozást, még ketten csatlakoztak utána a helyzet megfontolásához és végül még ketten a döntéshozatalhoz.

 

„Ők tegyenek törvényt a nép között” – A zsidó bíróságok 

„Ezek a törvények, melyeket eléjük tegyél” A Tóra, a zsidóság legszentebb irata alapvetően törvénykönyv, ahogy a szóbeli tan, tehát a Misna és a Talmud is elsősorban jogi szöveg. A bennük lefektetett szabályok határozzák meg a zsidó ember életét a születéstől a halálig, a felkeléstől az elalvásig. A vallási rítusok előírásain kívül a zsidó törvények magukba … Olvass tovább

 

 

5. A bölcsek szakképzett csillagászok voltak

A szökőév meghatározásában elsődleges szerepet játszott a tavaszi nap-éj egyenlőség. Ha a számítások szerint niszán közepe utánra esett volna (vagyis niszán 16-ra vagy annál későbbre), akkor az évet automatikusan szökőévnek nyilvánították. Fontos volt az is, hogy érzékelhetően tavasz legyen. Ha az árpa még nem érett meg Izraelben vagy a fák nem kezdtek virágozni, az elegendő volt arra, hogy niszánt későbbre helyezzék még egy ádár hónap betoldásával.

 

Birkát háilánot – a fák megáldása

Március 14-én kezdődött a tórai év első hónapja, a niszán. Ettől a naptól fogva egész hónapban elmondhatjuk a birkát háilánot nevű áldást, mely a teremtés csodáinak (pl. szivárvány, villámlás) láttán elmondott áldások közé tartozik. Ezekkel elismerjük az Örökkévaló uralmát az egész világ és annak minden kis részlete fölött. Törekedni kell rá, hogy az áldást két … Olvass tovább

 

 

6. Emellett további tényezők is szerepet játszottak

A Szánhedrin más tényezőket is számításba vett a döntés során. Ha az utak vagy a hidak olyannyira megrongálódtak az esős időszakban, hogy nagy mértékben akadályozták volna a zarándokok Jeruzsálembe jutását, akkor a szökőév kihirdetésével elegendő időt biztosítottak a munkásoknak, hogy kijavítsák a hibákat.

 

Feltárták azt az ősi utat Jeruzsálemben, amelyen a zsidók zarándokoltak a Szentélyhez

A régészek remélik, hogy az utat néhány hónapon belül hivatalosan megnyithatják. Évi egymillió látogatóra számítanak. 2004-ben a Jeruzsálem délkeleti részében fekvő Kfár Hásiloách negyedben eltört egy szennyvízelvezető csatorna. Az önkormányzat azonnal szakembereket küldött a szivárgás megszüntetésére. Ahogy az már Jeruzsálemben, és különösen annak az Óvároshoz kapcsolódó negyedeiben ilyenkor lenni szokott, a munkásokat egy csapat régész … Olvass tovább

 

 

7. Mára már nem kell se megvitatni, se bejelenteni: minden előre meg van határozva

A polgári időszámítás szerinti IV. században II. Hilél (aki nem tévesztendő össze az idősebbik Hiléllel, a Misna egyik legkiemelkedőbb bölcsével) felismerte, hogy szükség van a naptárrendszer rögzítésére. Rabbinikus bíróságával együtt létrehozta a máig is használt naptárt, melyben 19 éves ciklusok követik egymást, és minden ciklusban hét szökőév van.

 

Tényleg „mozognak” a zsidó ünnepek?

Viszonylag közismert tény, hogy a zsidó naptár luniszoláris, vagyis a Holdat és a Napot egyaránt figyelembe veszi: a hónapok holdhónapok, az évek pedig napévek, és a kettő különbségét 19 éves ciklusokban összesen hétszer egy hónap beiktatásával egyenlítjük ki. Másként mondva, 19 évente tizenkét rendes és hét szökőév szerepel a zsidó naptárban. Miért van ez így?  … Olvass tovább

 

8. A szökőév lehet 383, 384 vagy akár 385 napos is

A rögzített naptárban a legtöbb hónap vagy mindig 29, vagy mindig 30 napos. Két hónap azonban, az egymást követő chesván és kiszlév lehet 29 és 30 napos is. Ennek megfelelően a szökőév is változtathatja a hosszát.

 

Mindent chesván haváról

Ma kezdődik chesván hónap kétnapos újholdja. Ha az újhold kétnapos, akkor az első napja a megelőző (jelen esetben tisré) hónap 30. napja, a második pedig az új hónap (esetünkben) chesván első napja.   Chesván, vagy más néven márchesván hónap a ros hásánától számított év második, a tórai értelmezés szerint pedig a niszán hónaptól számított év … Olvass tovább

 

 

Olvasson tovább! Ezeket kell tudni kiszlévről.

9. Szerződést kötne? Legyen előrelátó!

Ha egy bérleti szerződés egy évre szabta meg a bérleti költséget és menet közben kihirdették, hogy az adott év szökőév, akkor a 13. hónapot bele kellett számítani az előre megállapított bérbe. Ha azonban havonta fizetett a bérlő, akkor egy további hónapot ki kellett fizetnie, nem kaphatta meg a 13. hónapra a bérleményt ingyen. Amennyiben a szerződés mindkét lehetőséget tartalmazta, akkor a bérlő volt a kevésbé kedvezményezett helyzetben és meg kellett fizetnie a 13. havi díjat is.

 

Ádár újholdja van: imádkozzunk, hogy a sötétségből újra világosság legyen

Elérkezett ádár hónap újholdja – ebben az évben már másodszor, hiszen szökőév van.

 

 

10. A 13. hónap a 12.

Mivel a háláchá, vagyis a zsidó jog szerint az ádárra eső ünnepeket a második ádár hónapban ünnepeljük, mondhatjuk, hogy a beiktatott, 13. hónap a sorban 12-ként érkező első ádár.

Olvasson tovább! Vannak, akik úgy tartják, hogy a Mózes halálára és születésére emlékező zájin ádárt az első ádárban kell megtartani, mert Mózes halálának éve is szökőév volt.

 

Holnap lesz Mózes halálozási és születési évfordulója

Ebben az évben március harmadikára, keddre esik zájin ádár. A Talmud Kidusin traktátusából (38a) tudjuk, hogy zájin ádár, vagyis ádár hónap hetedik napja (a héber ábécé betűi egyben számokat is jelölnek) Mózes mesterünk, a zsidóság valaha élt legnagyobb vezetőjének halálozási és születési évfordulója. Ezt a Talmud bölcsei a Tóra szövegéből vezették le, ugyanis a zsidók … Olvass tovább

 

11. Az öröm hatvan napja

Azt mondják bölcseink: amikor beköszönt ádár hónapja, megsokasodnak az örömeink. Két ádár hónap dupla annyi, pontosan hatvan napnyi örömöt jelent. Minden nap van mit ünnepelni, csak nyitott szemmel kell járni és felismerni a világ apró örömeit is.

 

A szerény rabbi

Az Anipoliba való Mesulám Zusa rabbi 1800-ban, éppen 220 évvel ezelőtt, svát hónap 2-án (ebben az évben január 15.) hunyt el. Legendás volt szerénysége és híres volt arról, hogy a földi élvezetekkel nem sokat törődött. Zusa feltehetőleg az 1710-es években született. Életéről pusztán a róla fennmaradt történetekből tudunk, írásos tanításokat nem hagyott hátra maga után, … Olvass tovább

 

12. Az első ádárt héberül ádár álefnek, a másodikat ádár bétnek nevezik

A héber nyelvben a betűknek különleges módon számértéke is van, vagyis a számok betűkkel is kifejezhetők. Így ahelyett, hogy első és második ádárról beszélnénk, héberül ádár álefet (a héber ábécé első betűje) és ádár bétet (a második betű) mondunk.

 

A szerény rabbi

Az Anipoliba való Mesulám Zusa rabbi 1800-ban, éppen 220 évvel ezelőtt, svát hónap 2-án (ebben az évben január 15.) hunyt el. Legendás volt szerénysége és híres volt arról, hogy a földi élvezetekkel nem sokat törődött. Zusa feltehetőleg az 1710-es években született. Életéről pusztán a róla fennmaradt történetekből tudunk, írásos tanításokat nem hagyott hátra maga után, … Olvass tovább

 

13. Hogyan lehetséges, hogy Simon két héttel Dániel után született, mégis Simon ünnepli előbb a bár micváját?

Simon és Dániel szökőévben születtek. Dániel az első ádár hónap utolsó hetében, Simon pedig két héttel később, már a második ádár hónapban. 13 évvel később, a bár micvájuk éve azonban sima év volt, nem szökőév, így mindkét ádár hónap szülöttei ugyanabban a hónapban ünnepeltek. Így Simon hirtelen megelőzte Dánielt és két héttel korábban lett bár micva, mint a barátja.

 

A nap, amikor a zsidó kisfiú felnőtté válik

A bár micvára, magyarosan bármicvóra való felkészülésről szóló sorozatunkban most magáról az eseményről esik szó. Hogyan jelenik meg a hagyományban, mit jelent, milyen jogokat és kötelezettségeket ró az ifjakra? Maga a bár micva kifejezés azt jelenti: a parancsolat fia. Amikor egy zsidó fiú 13 éves lesz, függetlenül attól, hogy szerveznek-e neki nagy ünnepséget ez alkalomból, … Olvass tovább