Február 25-26.:  ádár hónap újholdja. Ros chodes, vagyis a hónap feje a zsidó naptár jeles napja.

Az újhold lehet egy-, vagy kétnapos, attól függően, hogy 29, vagy 30 napos hónapot követ. Előbbi után egynapos, utóbbi után, mint például ebben a hónapban is, kétnapos ros chodes következik, az előző hónap 30. és az éppen kezdődő hónap első napja.

Ros chodes nem ünnepnap, de a naptár kiemelkedő napja, melyen hálél (zsoltárokat tartalmazó) imát mondanak, külön újholdi tóraolvasást tartanak, majd  muszáf imát mondanak. Még a kenyérevés után mondott utóáldás szövege is különbözik egy kissé a megszokottól. Sokan ünnepi ruhát öltenek, és Izraelben szokás kisebb ünnepséget, összejövetelt is tartani az oktatási intézményekben ez alkalomból. Ezek mellett még egy fontos aspektusa van az újholdnak: ez a nők ünnepe.

A Talmud (Megila 22b) említi, hogy valamilyen mértékben szokás tartózkodni a munkától ezen a napon. A középkori tóramagyarázó Rási, illetve Toszfot magyarázata szerint ez a nőkre vonatkozik, akik hagyományosan saját ünnepükként tekintenek az újholdra. Miért van a nőknek saját ünnepe minden hónapban? – kérdezhetjük. Bölcseink ezt azzal magyarázzák, hogy amikor a zsidó nép látta, hogy Mózes még mindig nem jött le a Szináj-hegyről, és kétségbeesésükben nekiálltak elkészíteni az aranyborjút (erről szóló filmünket ide kattintva tekinthetik meg), a nők nem voltak hajlandóak odaadni az ékszereiket, hogy bálvány készüljön belőlük. Látták és tapasztalták a csodákat mind az egyiptomi tíz csapás, mind a kivonulás során. Hallották az Örökkévaló tíz parancsolatát, ettek a mannából, és hittek az Örökkévalóban, valamint Mózesben, az ő szolgájában. Isten megjutalmazta őket, és ez a jutalom az újhold ünnepe. Azért éppen az újhold, mert a női testnek különleges kapcsolata van a folyton változó és megújuló Holddal.

Hogy hogyan és milyen munkáktól tartózkodnak a nők újholdkor, vagy részt vesznek-e valamilyen női ünnepségen, ros chodesi tanuláson, egyéni döntés, vagy családi hagyomány kérdése. Vannak nők, akik egyáltalán nem végeznek semmiféle munkát újhold napján, vagy napjain, mások csak a megterhelő háztartási feladatoktól tartózkodnak. Vannak közösségek, ahol ros chodesi összejöveteleket tartanak nők számára, ahol Tórát tanulnak, esznek, vagy akár énekkel és tánccal ünneplik az új hónap kezdetét.

A zsidóknak mint népnek adott első parancsolat éppen a hold ciklikusságával kapcsolatos:

Ez a hónap nektek a hónapok kezdete, első ez nektek az év hónapjai között… (M.II. 12:2)

A zsidó hónapok kezdetét az éppen megújult Hold, az égen újra feltűnő vékony holdsarló jelzi. A megnövekvő, majd elfogyó, ismét megtelő, és megint csak csökkenő méretű Hold folyamatos ciklusa fontos üzenetet hordoz a számunkra: minden veszteség magában hordozza az újjászületés ígéretét. Az újhold megünneplésén keresztül nemcsak évente egyszer, újév napján, hanem minden hónap elején lehetőség kínálkozik a megújulásra és az újrakezdésre. Éljünk vele!

Chodes tov – jó hónapot kívánunk!

zsido.com

 

Ez a cikk azért jelenhetett meg, mert olvasóink egy része tavaly az EMIH-nek ajánlotta fel a személyi jövedelemadója 1 százalékát. Erre a segítségre idén is szükségünk lesz.

zsido.com szerkesztősége azért dolgozik, hogy olvasóink minél érdekesebb és sokszínűbb tájékoztatást kapjanak a zsidóságot érintő hazai és nemzetközi eseményekről, valamint a judaizmussal kapcsolatos kérdésekről.

A munkánkat az 1 százalékos felajánlások teszik lehetővé. Ezért arra kérjük minden kedves olvasónkat, hogy támogassa adója 1 százalékával az EMIH-et, a zsido.com fenntartóját.

Az EMIH technikai száma: 1287