Az áldott emlékű lubavicsi Rebbe születésnapja, niszán hónap 11. minden évben az Oktatás és a Tudás Megosztásának Napja az Egyesült Államokban. Ez az egyetlen olyan jeles állami nap, amelyet a zsidó naptár szerint állapítanak meg minden évben 1978 óta. Az első ilyen napot Jimmy Carter elnök jelentette be. A Rebbe azt nyilatkozta, hogy a döntés tisztelgés a Chábád Lubavics mozgalom előtt, „amely az oktatást nem csupán a zsidó élet, de az egész emberiség sarokkövének tartja, és több mint kétszáz ével ezelőtt történt megalapítása óta elkötelezett [az oktatás ügye] mellett, maga a nap helyénvaló és időszerű tisztelgés az általánosságban vett oktatás előtt is”.

A Rebbe számára az oktatás a legfontosabb ügyek közé tartozott. Gyakran beszélt arról, hogy az oktatás a társadalom alapja, és ezért nem csupán a későbbi munkakörökben alkalmazható tudás megszerzésére kellene koncentrálni. A cél ennél mélyebb és szélesebb: az oktatás feladata a személyiség építése, valamint morális és etikai értékek hatékony átadása. 

A Rebbe születésnapján ünneplik az oktatást Amerikában

A Lubavicsi Rebbe, az áldott emlékű Menachem Mendel Schneerson rabbi születésnapja, niszán hónap 11. Amerikában az „Oktatás (és a tudás) megosztásának napja” (angolul: Education and Sharing Day). A Rebbe az oktatásnak, a tudás minél szélesebb körben való elterjesztésének szentelte életét, ezért elkötelezetten fejlesztette a zsidó oktatás rendszerét, kulturális, oktatási és szocializálódásra alkalmas központokat alapítva szerte … Olvass tovább

A napot a Fehér Házban fontos személyiségek jelenlétében nyilvánítja ki a mindenkori elnök, rövid beszéddel kiemelve a nap fontosságát és aláírásával hitelesítve a különleges nap érvényességét.

Biden elnök idei bejelentésében a következőt hangsúlyozta:

„Most, amikor egy jobb Amerika felépítéséért fáradozunk, feltétlenül észben kell tartanunk, hogy az oktatás a kulcsa annak, hogy az emberek jobb lehetőségek, prosperitás, stabilitás és egyenlőség közepette éljenek itt és az egész világon. A magas szintű oktatás fejleszti az elmét, megnyitja a szívet, kiteljesíti a képességeket és megerősíti a jellemet. Az oktatás által megtanuljuk meglátni önmagunkat embertársainkban és megbecsülni közös emberi létünkben az emberi méltóságot. Senki nem tudta ezt jobban annál az embernél, akinek egész életét és örökségét ünnepeljük ezen a napon: Menachem Mendel Schneerson rabbi, a lubavicsi Rebbe, a Chábád-Lubavics mozgalom vezetője.”

Ezt követően Joe Biden kiemelte a Rebbe példamutató elhivatottságát az oktatás, a sokféleség és az egyenlő bánásmód iránt. „Miután túlélte a történelem egyik legkegyetlenebb időszakát, a Rebbe azzal az elhatározással folytatta életét, hogy részt vesz az emberiség lelkének meggyógyításában.”

A Lubavicsi Rebbe előtt tiszteleg Amerika

A Lubavicsi Rebbe születésnapjának évfordulója idén is hivatalosan elismert jeles napként, az oktatás napjaként köszöntött az amerikai állampolgárokra. Barack Obama elnök egy kiáltvány aláírásával az „Oktatás és a (tudás) Megosztásának Napjává” nyilvánította 2015. március 31-ét, zsidó számítás szerint niszán hónap 11. napját a Rebbe, Menachem Mendel Schneerson rabbi emlékének tiszteletére. A Fehér ház által március … Olvass tovább

Az amerikai elnök a Rebbét gondolkodóként, vezetőként és nagyszerű tanérként méltatta, aki „felismerte az emberekben rejlő végtelen potenciált attól függetlenül, hogy milyen háttérből jöttek”.

„A Rebbe életműve emlékeztet Ámosz próféta szavaira: »gyűlöljétek a gonoszat, szeressétek a jót és állítsátok fel az igazságot a kapuitokban.« Mindnyájunk közös felelőssége e szavak szerint élni”

– írta Biden elnök, és így folytatta:

„Minden egyes amerikai gyermek lelkében és elméjében el kell ültetnünk a szeretet, a kedvesség és az empátia magjait.”

Végül Biden elnök bejelentette:

„Ennek okán én, Joshep R. Biden Jr., az Amerikai Egyesült Államok Elnöke az Alkotmány és az Egyesült Államok törvényei által rám ruházott jogokkal élve kijelentem, hogy a mai nap, 2022. április 12. az Oktatás és a Tudás Megosztásának Napja az Egyesült Államokban. Felkérem a kormány hivatalnokait, oktatókat, önkénteseket és az Egyesült Államok minden lakosát, hogy megfelelő programokkal, ünnepségekkel és tevékenységekkel ünnepeljék meg ezt a napot.”

Megszakítás