A Lubavicsi Rebbe, az áldott emlékű Menachem Mendel Schneerson rabbi születésnapja, niszán hónap 11. Amerikában az „Oktatás (és a tudás) megosztásának napja” (angolul: Education and Sharing Day).

A Rebbe az oktatásnak, a tudás minél szélesebb körben való elterjesztésének szentelte életét, ezért elkötelezetten fejlesztette a zsidó oktatás rendszerét, kulturális, oktatási és szocializálódásra alkalmas központokat alapítva szerte a világon. Ezek a mai napig szaporodó Chábád-központok, melyek egyik célkitűzése a zsidóságról szóló ismeretek széleskörű terjesztése. A Rebbe számára a zsidók oktatása mellett a nem-zsidók oktatása is nagyon fontos volt. Az Oktatás és a tudás megosztásának napját különféle kulturális eseményekkel és vidám felvonulásokkal ünneplik.

A napot, melyet az oktatás legalapvetőbb elemének, az erkölcsös és etikus életre való nevelés fontosságának szentelnek, Jimmy Carter elnöksége alatt iktatták törvénybe az Egyesült Államokban. A nap célját maga a Rebbe is megfogalmazta:

„Fektessenek nagyobb hangsúlyt az alapvető emberi jogok és kötelességek, az igazságosság és erkölcsösség ügyének előmozdítására, mivel ezek képezik bármely emberi társadalom alapját…”

A fiatalok fáradhatatlan védelmezőjeként ugyanis őszintén hitt abban, hogy mindaddig, amíg van olyan gyermek, aki nem részesül megfelelő oktatásban, nem lehet megnyugodni, és minden erőfeszítést meg kell tenni azért, hogy a helyzet megváltozzon.

A napról az éppen aktuális amerikai elnök évente megemlékezik, vagyis egy dokumentumot ad ki, melyben felszólítja az amerikai polgárokat arra, hogy kövessék a Rebbe példáját, és összpontosítsanak az oktatásra és a társadalom jobbá tételére. A nap különlegessége, hogy a Rebbe héber dátum szerint számított születésnapján van, vagyis a polgári naptárhoz képest mozog.

A Rebbe különösen fontosnak tartotta azt, hogy a születésnapokat a héber dátum szerint ünnepeljék a zsidók.

2018-ban például Donald Trump elnök Chábád-küldöttekből álló delegációt fogadott niszán 11-én, hogy a jeles nap megalapításának 40. évfordulóján együtt ünnepeljék az éves bejelentés aláírását. Ez volt egyébként az első év, hogy a központi bejelentés mellett minden egyes államban is bejelentették a napot külön-külön. „A minőségi oktatás minden gyermeknek, körülményeitől függetlenül, lehetőséget adhat arra, hogy fejlődjön, virágozzon és elérje az amerikai álom saját magára szabott verzióját… Ma Menachem Mendel Schneerson rabbi élete és hagyatéka előtt tisztelgünk. A Lubavicsi Rebbe széles körben elismert tudós és vallási vezető volt, aki hitt a minden emberben meglévő potenciálban, és az volt a célja, hogy a fiatalokat az oktatás, a jellemfejlesztés és a polgári büszkeség által erővel lássa el. Hosszú és méltóságteljes élete során Schneerson rabbi emberek millióit inspirálta generációkon át azzal, hogy példát mutatott együttérzésből, bölcsességből és az elnyomással szembeni ellenállásból.” – állt a Trump elnök által kiadott dokumentumban.

Híres volt Ronald Reagan 1982-es bejelentése:

„A Lubavicsi Rebbe munkássága emlékeztet minket arra, hogy a tudás értelmetlen cél, ha nem járul hozzá erkölcsi és spirituális bölcsesség és megértés. Ő [a Rebbe] élő példája volt a hét noachida törvény érvényességének, mely törvények mindannyiunk számára erkölcsi kódexként szolgálnak, akármilyen felekezethez is tartozunk.”

Bill Clinton elnök pedig ezt írta 1995-ben:

„Menachem Mendel Schneerson rabbi, a Lubavicsi Rebbe kiválóan értette annak a fontosságát, hogy a szívet az elmével együtt tápláljuk. Hosszú és gazdag élete során hitt abban, hogy a fiatalok oktatása csak akkor lehet sikeres, ha a jellem és az intellektus építését egyaránt megcélozza, ha megtanítja nekik az őszinteséget, a toleranciát és a jó polgári viselkedést, valamint nyelvet, matematikát és természettudományokat.”

A Rebbe vágya volt, hogy ezt a különleges napot az anyák napjához hasonló nemzetközi nappá tegyék. Bár erre (még) nem került sor, kedvességgel és odafigyeléssel mi mindannyian tehetünk valamit az oktatás fejlesztéséért, a következő nemzedék etikus és erkölcsös életre való neveléséért.

 

Megszakítás