Szakaszunkban — Vájésev (1Mózes 37-40.) — a fiatal József megutáltatja magát testvéreivel, akik halálhírét keltik és eladják őt vándor kalmároknak, akik Egyiptomba viszik, ahol házszolga lesz Potifár, a Fáraó egyik főembere házában. Közben Jehudá eltávolodik testvéreitől, önállósítja magát, megnősül és három fia születik, akik közül kettő meghal. József közben, Egyiptomban, emelkedik a ranglétrán, Potifár házának vezetője lesz, majd annak felesége szemet vet rá és amikor nem sikerül elcsábítania — megvádolja és börtönbe juttatja.

 

 

 

 

Vájésev (1Mózes 37-40.) פָּרָשָׁת וַיֵּשֶב

A hetiszakasz tartalmából

 

  • Jákob tizenkét fiával letelepedik Hebronban. Kedvence a 17 éves József, akire emiatt féltékenyek a bátyjai. József elmeséli bátyjainak két álmát, amelyben megjövendöltetik, hogy uralkodni fog fölöttük, s ezzel csak megnöveli iránta érzett utálatukat. – 1Mózes 37:1–11.
  • Simon és Lévi eltervezi, hogy megölik, de Reuvén azt javasolja, hogy inkább vessék egy gödörbe, mert az a szándéka, hogy később érte jön, és megmenti. Közben Jehuda eladja egy éppen arra tartó izmaelita karavánnak. A fivérek József köntösét egy kecske vérébe mártják, és megmutatják atyjuknak, ily módon elhitetve vele, hogy legkedvesebb fiát felfalta egy vadállat. – 1Mózes 37:12–36.
  • Jehuda megházasodik és három gyermeke születik. Az idősebb két fia egymás után elveszi Támárt, de mindkettő gyermektelenül hal meg. Ezek után, Jehuda vonakodik harmadik fiához adni Támárt. Eltökélve, hogy neki gyermeke lesz Jehuda családjából, az asszony prostituáltnak álcázza magát, és magát Jehudát csábítja el. Jehudának tudomására jut, hogy a menye teherbe esett, az após nyilvánosan is elismeri apaságát. Támár ikreknek ad életet, az egyik Perec (Dávid király egyik őse), a másik Zerách. – 1Mózes 38.
  • József Egyiptomba kerül, ahol eladják Potifárnak, a fáraó udvari tisztjének. Potifár felesége szemet vet a jó kiállású ifjúra, és amikor József elutasítja közeledését, elhiteti férjével, hogy a héber szolga megpróbálta elcsábítani őt, és ezzel eléri, hogy Potifár börtönbe vesse Józsefet. József hamarosan elnyeri a börtön őrének bizalmát, aki aztán rábízza az egész börtön igazgatását.– 1Mózes 39.
  • A börtönben József találkozik a fáraó pohárnokmesterével és sütőmesterével, akiket azért vettettek börtönbe, mert vétkeztek királyi uruk ellen. Mindkettő nyugtalanító álmot lát, amelyet József megfejt. József jóslatai beteljesednek, a főpohárnok azonban teljesen megfeledkezik Józsefről, és nem tesz semmit az érdekében. – 1Mózes 40.

Audió előadások: Köves Slomó: József eladása (36-37)

  Köves Slomó: József Egyiptomban (39-40)

AJÁNLOTT OLVASMÁNYOK:

Megszakítás