Szakaszunkban — Toldot (1Mózes 25:19–28:9.) — Jákob és Ézsau felcseperedéséről olvasunk, meg arról miként vette meg Jákob az elsőszülöttséget egy tál lencséért, és hogyan csalta ki – anyja segítségével – az atyai áldást, ami eredetileg Ézsaunak járt volna. Közben Izsák és Rivká a filiszteusok földjén hasonló megpróbáltatáson mennek keresztül, mint annak idején Ábrahám és Sára. A szakasz végén Jákob elindul nagybátyjához, Lábánhoz Mezopotámiába, hogy lányai közül feleséget válasszon magának és egyben eltűnjön egy időre a bosszút forraló Ézsau elől.

 

Gazdagnak lenni jó? (Toldot)

Heti szakasz Köves rabbival: Toldot Toldot (פָּרָשָׁת תּוֹלְדֹת) Szakaszunkban – Toldot (1Mózes 25:19-28:9.) – Jákob és Ézsau felcseperedéséről olvasunk, meg arról miként vette meg Jákob az elsőszülöttséget egy tál lencséért, és hogyan csalta ki – anyja segítségével – az atyai áldást, ami eredetileg Ézsaunak járt volna.

 

 

 

Toldot (1Mózes 25:19–28:9.) פָּרָשָׁת תּוֹלְדֹת

A hetiszakasz tartalmából

 

  • Izsák feleségül veszi Rebekát. Húsz gyermektelen évet követően imáik meghallgatásra találnak, és Rebeka megfogan. Nehéz a terhessége, mivel „a gyermekek tusakodtak a méhében”; Istentől megtudja, hogy „két nemzet van a te méhedben”, és hogy a fiatalabb uralkodni fog majd az idősebb felett. – 1Mózes 25:19–23.
  • Először Ézsau bújik elő; Jákob Ézsau sarkát markolva követi. Ézsauból „ügyes vadász, a mező embere” lesz; Jákob pedig „jámbor” ember, sátorlakó. Izsák Ézsaut kedveli jobban, Rebekának Jákob a kedvence. Egy nap, éhesen és kimerülten térvén vissza a mezőről, Ézsau eladja elsőszülöttségi jogát Jákobnak egy tál vörös lencséből készült főzelékért.– 1Mózes 25:24–34.
  • Gerárban, a filiszteusok földjén Izsák nővéreként szerepelteti Rebekát, attól tartván, hogy esetleg valaki, aki megkívánja az asszonyt szépsége miatt, megöli érte őt. Izsák műveli a földet, kiássa a korábban apja, Ábrahám által ásott és a filiszteusok által betemetett kutakat, és egy sor új kutat is fúr: az első kettő birtoklásáért viszály tör ki a filiszteusokkal, a harmadik kút vizét azonban békében élvezik. – 1Mózes 26:1–33.
  • Ézsau két hettita nőt vesz feleségül. Izsák megöregszik és megvakul, és kifejezi óhaját, hogy mielőtt meghalna, megáldja Ézsaut. Miközben Ézsau távol van, hogy vadat ejtsen apjának, majd abból ízletes pecsenyét készítsen, Rebeka felöltözteti Jákobot Ézsau ruháiba, finom étket készít a kecskegidákból, és beküldi vele Jákobot atyjához. Izsák megáldja Jákobot „az ég harmatával és a föld kövérségével” és a fivére feletti uralommal. Amikor Ézsau visszatér, és a csalásra fény derül, Izsák csupán annyit tehet síró fiáért, hogy megjósolja: Ézsau a kardja után fog élni, és amikor Jákob elbotlik, elveszti uralmát a bátyja felett. – 1Mózes 26:34–27:41.
  • Jákob elhagyja Cháránt, menekülve Ézsau haragja elől és hogy feleséget találjon magának anyja bátyjának, Lábánnak családjából. Ézsau vesz magának egy harmadik feleséget is, Máchálátot, Ismáél leányát. – 1Mózes 27:42–28:9.

Audió előadások: Köves Slomó: (26-27) Izsák áldása

Köves Slomó: (27) Izsák áldása II.

Köves Slomó: (25) Jákob és Ézsau

AJÁNLOTT OLVASMÁNYOK:

Megszakítás