A sírásra nincs idő (Vájigás)

Heti szakasz Köves rabbival: Vájigás Vájigás (פָּרָשָׁת וַיִּגַּש) Szakaszunkban – Vájigás (1Mózes 44:18-47:27.) – Jehudá elmondja nagy védőbeszédét, melyben az egyiptomi alkirályt (akiről nem tudja, hogy azonos eltűnt-eladott testvérével, Józseffel) hitszegéssel vádolja, felajánlja, hogy ő maradjon Egyiptomban Benjámin helyett, akinél megtalálták az „ellopott” ezüst serleget. Olyan átérzéssel ecseteli az ősz apa fájdalmát, ha kedvenc (tízgyermekes…)

Szakaszunkban – Vájigás (1Mózes 44:18-47:27.) – Jehudá elmondja nagy védőbeszédét, melyben az egyiptomi alkirályt (akiről nem tudja, hogy azonos eltűnt-eladott testvérével, Józseffel) hitszegéssel vádolja, felajánlja, hogy ő maradjon Egyiptomban Benjámin helyett, akinél megtalálták az „ellopott” ezüst serleget. Olyan átérzéssel ecseteli az ősz apa fájdalmát, ha kedvenc (tízgyermekes…) „kisfia” nem tér haza – hogy József elérzékenyül, sírva fakad és megismerteti magát testvéreivel. Utána hazaküldi őket minden jóval és azt üzeni apjának, jöjjön Egyiptomba, háza népével egyetemben és legyen a vendége. Ez meg is történik, Jákob „lemegy” Egyiptomba, és a család letelepszik Gósen földjén.

 

 

Vájigás (1Mózes 44:18-47:31.) פָּרָשָׁת וַיִּגַּש

A hetiszakasz tartalmából

 

  • Jehuda odalép József elé, és kérlelni kezdi, engedje szabadon Benjámint, és felajánlkozik, hogy Benjámin helyett rabszolgája lesz az egyiptomi uralkodónak. József, látván a fivérek egymás iránti lojalitását, felfedi előttük kilétét: – Én vagyok József! – jelenti ki. – Él-e még atyám? – 1Mózes 44:18–45:3.
  • A fivéreket a szégyen és a bűntudat érzése önti el, de József vigasztalja őket. – Nem ti küldtetek engem ide – mondja nekik –, hanem Isten. Minden Felülről lett így rendelve, hogy mi és az egész térség megmeneküljünk az éhhaláltól. József meghívja a testvéreit és atyját, hogy költözzenek az egyiptomi Gósenbe. Sok ajándékot ad a testvéreknek, és még többet Benjáminnak. – 1Mózes 45:3–23.
  • A fivérek sietnek vissza Kánaánba, hogy megvigyék a hírt. Jákob lemegy Egyiptomba fiaival és azok családjaival – összesen hetvenen –, és 22 év elteltével végre újra találkozhat szeretett fiával. Útban Egyiptom felé isteni ígéretet kap: – Ne félj lemenni Egyiptomba, mert nagy néppé teszlek majd ott. Én lemegyek veled Egyiptomba, és majd fel is hozlak onnan. – 1Mózes 45:24–46:34.
  • Miután megérkeznek Egyiptomba, elmennek a fáraóhoz, és Jákob megáldja őt. Közben József élelmet és gabonát ad el az éhínség idején, és megveszi érte Egyiptom összes földjét a fáraó számára. A fáraó odaadja József családjának Gósen termékeny földjét, hogy ott telepedjenek le, és Izrael gyermekei gyarapodni kezdenek az egyiptomi száműzetésükben.– 1Mózes 47:1–27.

Audió előadások: Köves Slomó: Mózes felfedi önmagát (45-46)

 

AJÁNLOTT OLVASMÁNYOK:

Megszakítás