10. 📖 Bírák könyve

Thólá és Jáir bíráskodása. Harcok

Thólá és Jáir bíráskodása. Harcok

1. És támadt Abímélekh után, hogy megsegítse Izraélt, Tólá, Púa fia, Dódó fia, Jisszákhárbeli férfiú; s az lakott Sámírban, Efraim hegyégében. 2. Bírája volt Izraélnek huszonhárom évig; meghalt és eltemették Sámírban. 3. És támadt utána a gileádi Jáír; bírája volt Izraélnak huszonkét évig. 4.Volt neki harmincz fia, kik harmincz vemhén nyargaltak és harmincz városuk volt; ezeket nevezik Jáír falvainak mind e mai napig, a melyek Gileád országában vannak. 5. Meghalt Jáir s eltemették Kámónban. 6. Izraél fiai tovább is azt tették, a mi rossz az Örökkévaló szemeiben; szolgálták ugyanis a Báalokat, az Astóreteket, Arám isteneit, Czídón isteneit, Móáb isteneit, Ammón fiainak isteneit és a filiszteusok isteneit, elhagyták az Örökkévalót és nem szolgálták őt. 7. S föllobbant az Örökkévaló haragja Izraél ellen és eladta őket a filiszteusok kezébe és Ammón fiainak kezébe. 8. Összetörték és zsarolták Izraél fiait abban az évben – tizennyolcz éven át – mind az Izraél fiait, kik a Jordánon túl, a Gileádban levő emóri országban voltak. 9. És átkeltek Ammón fiai a Jordánon, hogy harczoljanak Jehúda ellen, meg Benjámin ellen és Efraim háza ellen is; és meg volt szorulva Izraél nagyon. 10. Akkor kiáltottak Izraél fiai az Örökkévalóhoz, mondván: Vétkeztünk ellened, mert elhagytuk Istenünket és szolgáltuk a Báalokat. 11. És szólt az Örökkévaló Izraél fiaihoz: Nemde Egyiptomtól, az emóritól, Ammón fiaitól és a filiszteusoktól – 12. Czídónbeliek is, meg Amálék és Máón elnyomtak titeket s midőn kiáltottatok hozzám, megsegítettelek kezükből. 13. Ti azonban elhagytatok engem és szolgáltatok más isteneket; azért nem segítlek meg többé benneteket. 14. Menjetek és kiáltsatok azon istenekhez, melyeket választottatok; azok segítsenek nektek szorultságtok idejében. 15. Szóltak Izraél fiai az Örökkévalóhoz: Vétkeztünk, tégy te velünk mind a szerint, a mint jónak tetszik szemeidben; csak ments meg minket e mai napon. 16. És eltávolították az idegen isteneket közepükből és szolgálták az Örökkévalót; és megfájlalta lelke Izraél szenvedését. 17. Gyülekeztek Ammón fiai és táboroztak Gileádban; ekkor összegyűltek Izraél fiai és táboroztak Miczpában. 18. És szólt a nép, Gileád nagyjai, egyik a másikához: Ki az a férfiú, ki harczolni kezd Ammón fiai ellen – az legyen fejévé mind a Gileád lakóinak.

 

  • Küldés emailben

Fejezetek