Tartalom

 

Előszó……………………………………………………………………………….. 5

Elul hó:

  Chászid filozófia: Snéur Zálmán rabbi

  Az Örökkévaló szeretetének elérése és megtartása………………….. 7

„Határtalan szeretettel” – A lubavicsi rebbe felhívása

magyar jesiva növendékekhez 1937-ben……………………………… 14

Ros Hásáná – A zsidó újév:

  Biblia: A harsonariadás emléke………………………………………….. 16

  Biblia: Sámuel könyve – Hanna imája‎………………………………….. 17

  Maimonidész: Az újhold megszentelésének szabályai

 1. fejezet: A zsidó naptár alapjai……………………………………….. 20
 2. fejezet: Az újhold megszentelése…………………………………….. 22
 3. fejezet: A tanúskodás…………………………………………………… 24
 4. fejezet: Az újhold meghatározása és a ma használt naptár…. 26

  Chászid filozófia – A lubavicsi rebbe:

   Sírás a kapuban……………………………………………………………… 31

   Mi is ros hásáná?……………………………………………………………. 32

Ros hásáná: Az ember teremtése………………………………………. 35

   Hanna fohásza: a zsidó imák példaképe…………………………….. 37

  Beszámoló: Ros Hásáná a pokolban, Auschwitz, 1944………….. 41

Jom kipur – Az engesztelés napja

Biblia: Az engesztelés napja………………………………………………. 47

A Jom Kipuri szentélyi szolgálat………………………………………… 48

Jónás könyve………………………………………………………………….. 50

  Zsidó liturgia: Kol nidré – A fogadalmak imája……………………. 54

  Zsidó liturgia: Ál chét – A bűnök felsorolása zsidó módra……… 56

Maimonidész: A megtérés szabályai

 1. fejezet: A bűnbánat engesztelő hatása…………………………….. 64
 2. fejezet: Melyik az igazi megtérés?…………………………………… 66
 3. fejezet: Érdemek és bűnök mérlege…………………………………. 69
 4. fejezet: A bűnre való késztetés………………………………………. 74

  Chászid filozófia – A lubavicsi rebbe:

Egyszerű és szép…………………………………………………………….. 78

Mi is jom kipur?…………………………………………………………….. 79

A rossz átalakítása………………………………………………………….. 82

Másnaposság Jom Kipur után………………………………………….. 86

  Beszámoló: Sorba álltam mézeskalácsért…

– Félelmetes Napok a New York-i Lubavicsban…………………… 90

Szukkot – A sátrak ünnepe

Biblia: A sátrak ünnepe…………………………………………………….. 94

  Misna: Szukká traktátusa…………………………………………………… 98

  Chászid filozófia – A lubavicsi rebbe:

A szukkot: otthonos viszony az istenséggel………………………. 104

Az ünnepi csokor – Népünk egysége……………………………….. 108

Szimchát Tóra – A Tóra örömünnepe

  Maimonidész: A tfilin, a mezuzá és a Tóra-tekercs szabályai

 1. fejezet: A Tóratekercs………………………………………………… 113
 2. fejezet: Hogyan készül a Tóratekercs……………………………. 118
 3. fejezet: A kóser Tóra tekercs……………………………………… 121

  Gondolatok, kérdések és válaszok a Tóráról:

Az élő Tóra………………………………………………………………….. 126

   Minden, amit tudni akart a Tóráról…………………………………. 128

   A technológia a Tóra szolgálatában…………………………………. 130

  Chászid filozófia – A lubavicsi rebbe:

   A határokat nem ismerő öröm………………………………………… 133

Ünnepi törvények és szokások

  Rabbi Slomo Ganzfried: A Sulchán Áruch kivonata…………….. 137

Források………………………………………………………………………… 180

Bemutatkozás…………………………………………………………………. 182

Jegyzetek………………………………………………………………………… 183

Megszakítás