Ros hásáná: Biblia

 

A harsonariadás emléke

 

3Mózes 23. fejezet

  1. És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: 24. Szólj Izrael fiaihoz, mondván: A hetedik hónapban, a hónap elsején legyen számotokra szombati nyugalom, a harsonariadás emléke, szent gyülekezés. 25. Semmi szolgai munkát ne végezzetek és áldozzatok tűzáldozatot az Örökkévalónak.

 

4Mózes 29. fejezet

  1. A hetedik hónapban, a hónap elsején szent gyülekezés legyen nálatok; semmi szolgai munkát ne végezzetek, a harsonariadás napja legyen az nektek. 2. És készítsetek égőáldozatot kellemes illatul az Örökkévalónak: egy fiatal tulkot, egy kost, hét egyéves juhot, épeket. 3. És ételáldozatuk gyanánt lánglisztet, eleg­yítve olajjal, három tizedet a tulokhoz, két tizedet a koshoz; 4. és egy tizedet egy juhhoz, a hét juhhoz. 5. És egy kecskebakot vétekáldozatnak, hogy engesztelést szerezzen értetek. 6. Az újhold égőáldozatán és annak ételáldozatán kívül, meg az állandó égőáldozaton és étel­áldozatán kívül, és italáldozatukat rendeletük szerint, kellemes illatul, tűzáldozat az Örökkévalónak.
Megszakítás