0. 📖 – IV. kötet Biblia, Talmud, Chaszid filozófia

Tartalom

Előszó

Biblia:

A Biblia és legfontosabb kommentárjai

 Sámuel könyve: Hanna imája

 Jónás könyve

A Talmudi oldal

Tágré Lud: A megtévesztés törvényei

 A Sulchán Áruch kivonata, 62. fejezet

Zsidó liturgia:

Ál chét: A bűnök felsorolása zsidó módra

Kol nidré: A fogadalmak imája

Maimonidész:

Hilchot Tálmud Torá – A Tóra-tanulás szabályai

Zsidó filozófia:

Ó, Istenem! – Isten, a zsidó szemszögből

Chászid filozófia a Nagyünnepekről:

A lubavicsi rebbe:

Sírás a kapuban

Hanna fohásza: a zsidó imák példaképe

Egyszerű és szép

Másnaposság Jom Kipur után

Bor és víz – az igazi öröm

Tánc vagy tanulás?

Zsidó jog és etika:

Szervátültetés

A drog és a Tóra

  • Küldés emailben

Fejezetek