A Trumá szakasz többek között a sivatagi sátorszentély felépítésével, illetve egyes berendezési tárgyainak (áron hákodes – frigyláda, sulchán lechem hápánim – színkenyér asztala, menóra – hétágú mécsestartó) pontos leírásával foglalkozik, és e témakörhöz kapcsolódik a Királyok első könyvéből származó prófétai szakasz is, mely a jeruzsálemi Szentély építkezési munkálatairól szól. Egészen pontosan arról, hogy mennyi embert foglalkoztatott a király, hogyan fejtették és szállították a felhasznált köveket, hogy tették le az alapokat és milyen méretekkel rendelkezett a Szentély.

Az Örökkévaló pedig adott bölcsességet Salamonnak, amint megígérte neki” – ezekkel a szavakkal indul a háftárá. A hagyomány szerint Salamon a világ legbölcsebb embere volt, mivel ezt a jutalmat kérte és kapta Istentől. Egyetlen dolog volt csupán, amit ő sem ért fel értelemmel, ez pedig a vörös tehén parancsolata.

Érdekesség, hogy később, a Ki tiszá hetiszakaszból kiderül, hogy a Miskán berendezési tárgyait nem Mózes készítette el:

Lásd, név szerint szólítottam Becálélt, Uri fiái, Chúr fiát, Júda törzséből; és betöltöttem őt Isten szellemével, bölcsességgel, értelemmel és ismerettel minden munkában… (2Mózes 31:3)

Akárcsak jóval később, Slomó esetében, itt, Becálellel kapcsolatban is a bölcsességet emeli ki a szöveg mint a művészi alkotásra való képesség alapfeltételét.

Slomó király építkezési munkálatairól a Királyok és a Krónikák könyve is több helyen beszél részletesen. A király nem sajnált semmiféle kiadást az építkezésnél, a legjobb mestereket és a legkiválóbb alapanyagokat használta fel. A cédrusfát a türoszi királytól, Hirámtól rendelte (húsz várossal fizetett érte az észak-izraeli Gálilban), hatalmas kőkockákat vágatott ki és az egész nép számára kötelezővé tette a Szentély építésén való munkálkodást. Munkások tízezreit mozgósította, alapanyagok tonnáit szállíttatta.

A kövek elkészítése nem bizonyult egyszerű feladatnak. A Szentély felépítéséhez ugyanis nem volt szabad vasból készült tárgyakat használni, mivel a vas a kardok, a gyilkolás anyaga, a Szentély pedig a béke szimbóluma. A bölcsek azonban tudták, hogy messze-messze él a sámir, a kőrepesztő féreg, melyet a búbos banka őriz…

Amikor a Szentély elkészült, az Örökkévaló megnyilatkozott Slomó királynak és azt mondta:

Ez a ház, melyet építesz – ha majd jársz törvényeim szerint, rendeleteimet megteszed és megőrzöd mind a parancsolataimat, járván azok szerint, akkor fönntartom veled szemben az én igémet, melyet szóltam Dávid atyádhoz. És lakozom Izrael fiai közt és nem hagyom el népemet Izraelt. (1Kir 6:12-13)

Ezzel az ígérettel zárul a háftárá. Az Örökkévaló ígéretet tesz arra, hogy mindig velünk marad. Nekünk pedig kell mást tennünk, mint betartanunk a parancsolatokat.

Hetiszakasz: Trumá

Háftárá: 1Királyok 5:26-6:13

Fotó: Wikimedia

Megszakítás