1. És lett az Örökkévaló igéje Jónához másodszor, mondván: 
 
2. Kelj föl, menj Ninivébe, a nagy városba, és hirdesd neki a hirdetést, melyet majd elmondok neked. 
 
3. Fölkelt Jóna és elment Ninivébe, az Örökkévaló igéje eszerint. Ninivé pedig nagy város volt Isten előtt, három napnyi járás. 
 
4. S kezdett Jóna bemenni a városba, egy napnyi járást; és hirdetett és mondta: Még negyven nap, és Ninivé feldúlatik? 
 
5. És hittek Ninivé emberei Istenben, és hirdettek böjtöt, és zsákokat öltöttek nagyjától aprajáig. 
 
6. Eljutott a dolog Ninivé királyához, fölkelt trónjáról, levette magáról köpenyét, betakarta magát zsákkal és a hamuba ült. 
 
7. És kikiáltatta Ninivében és mondta: A királynak és nagyjainak határozatából mondatik: az ember és a barom, a marha meg az aprójószág ne ízleljenek semmit, ne legeljenek s vizet ne igyanak; 
 
8. S takarják magukat zsákokkal, az ember és a barom, és szólítsák az Istent erővel és térjenek meg, ki-ki a gonosz útjáról, meg az erőszaktól, mely tenyereikben van! 
 
9. Ki tudja, hátha fordul és meggondolja az Isten, és megtér föllobbant haragjától, hogy ne vesszünk el. 
 
10. Látta az Isten tetteiket, hogy megtértek gonosz útjukról és meggondolta az Isten a veszedelmet, melyet szándékozott tenni velük, és nem tette.