A zsidóság szemszögéből a felnőtté válás fiúk esetén 13, lányok esetén 12 éves korban történik. Ettől kezdve, legalábbis vallásjogi szempontból, vége a gyermekkornak, az ember tetteinek felelőssége már nem a szülőt, hanem a fiatalt illeti.

A fiúk esetén bár-, lányok esetén bát micva kor a 13-ik illetve a 12-ik héber dátum szerinti születésnapon lép életbe, ezt követően a fiatal felnőttek maguk is kötelesek betartani a Tóra előírásait és parancsolatait.

A bár– illetve bát micva kor elérése ünnepélyes pillanat. A micvák, parancsolatok betartására nem mint egyfajta teher, sokkal inkább mint lehetőség tekintünk, ezért szokás ezen a jeles napon családi, baráti illetve a közösség részvételével ünnepséget rendezni.

A fiúk, hászid szokás szerint, már jó előre készülnek a nagy napra. A tfilint (imaszíjat) két hónappal a bár micva időpontja előtt elkezdik hordani a reggeli ima során, azonban áldást először a tfilint felvételre csak a bár micva napján mondanak. Hászid körökben szokás a bár micva napján elmondani egy különleges máámárt (hászid kinyilatkoztatást) is. 

Általános szokás a bár micva napján, amennyiben ez olyan napra esik, amikor van nyilvános Tóraolvasás a zsinagógákban, a Tóra elé járulni. Amennyiben a bár micva nem ilyen napra esik, úgy a legközelebb rendelkezésre álló alkalommal tesszük ezt. 

Sok közösségben szokás, hogy az ünneplő fiatalember, a bár micva utáni szombaton maga olvassa fel a prófétai szakaszt.

Mind a fiúk, mind a lányok esetén helyes ezen a napon adományt adni. 

Az élet állomásai