A zsidóságról szóló bőséges irodalomban, amely a legelemibb tudnivalókat tartalmazó könyvektől a legmélyebb bölcseletig mindent magába foglal  beleértve a héber klasszikusok műveinek kitűnő fordításait is, eddig nem jelent meg olyan összefoglaló munka, amely 1. egy iskolázott laikus számára érthető formában áttekintést adna a zsidó hit alapjairól, 2. kézikönyvül szolgálna a zsidóság alaptörvényeinek, a zsidó életforma előírásainak betartásához, és 3. magyarázatát adná ezeknek az előírásoknak.  Hayim Halevy Donin könyve ezt a hiányt szándékozik pótolni.
Megszakítás