1. A hetedik hóban, a hónap huszonegyedikén, lett az Örökkévaló igéje Chágáj próféta által, mondván: 
 
2. Szólj csak Zerubbábelhez, Saltiél fiához, Jehuda helytartójához, meg Józsuához, Jehócádák fiához, a főpaphoz, meg a nép maradékához, mondván: 
 
3. Ki köztetek az, aki fönnmaradt, aki látta ezt a házat előbbi dicsőségében, és milyennek látjátok azt most? Nemde olyan az, mint a semmi a ti szemeitekben! 
 
4. Most tehát légy erős, Zerubbábel, úgymond az Örökkévaló: és légy erős Józsua főpap, Jehócádák fia, és légy erős te egész népe az országnak, úgymond az Örökkévaló, és cselekedjetek! Mert én vagyok veletek; úgymond az Örökkévaló, a seregek ura. 
 
5. Azon ige szerint, melyet kötöttem veletek, mikor kivonultatok Egyiptomból, fennáll a szellemem köztetek, ne féljetek! 
 
6. Mert így szól az Örökkévaló, a seregek ura: Még egy keveset, és én megrendítem az eget és a földet, a tengert és a szárazföldet. 
 
7. Megrendítem mind a nemzeteket, és ide jönnek drágaságai mind a nemzeteknek; megtöltöm e házat dicsőséggel, mondja az Örökkévaló, a Seregek Ura. 
 
8. Enyém az ezüst és enyém az arany, úgymond az Örökkévaló, a seregek ura. 
 
9. Nagyobb lészen ez utóbbi háznak a dicsősége, mint az előbbié, mondja az Örökkévaló, a Seregek Ura; és ezen a helyen majd békét adok, úgymond az Örökkévaló, a Seregek Ura.

 

Az új templom szentebb, mint az ideiglenes oltár

 
10. A kilencedik hónak huszonnegyedikén, Darjáves második évében, lett az Örökkévaló igéje Chaggáj próféta által, mondván: 
 
11. Így szól az Örökkévaló, a Seregek Ura: kérdezz csak a papoktól tant, mondván:
 
12. Lám, valaki szent húst visz a ruhája szögletében és odaér ruhája szögletével a kenyérhez, vagy a főzelékhez, vagy a borhoz, vagy az olajhoz, vagy bármely ételhez: szentté válik-e? Feleltek a papok és mondták: Nem! 
 
13. És mondta Chaggáj: Ha halottól tisztátalan érinti mindezeket, tisztátalanná válik-e? Feleltek a papok és mondták: Tisztátalanná!
 
14. Felelt Chaggáj és mondta: Ilyen ez a nép, és ilyen ez a nemzet énelőttem, úgymond az Örökkévaló, és ilyen kezeiknek minden műve; és amit ott áldoznak, tisztátalan az! 
 
15. Most tehát fordítsátok szíveteket e naptól fogva visszafelé, mielőtt követ kőre tettek az Örökkévaló templomában. 
 
16. Amint odajött valaki egy húszas asztaghoz, lett belőle tíz; oda jött a présházhoz, fejteni ötven púrát, és lett belőle húsz. 
 
17. Vertelek benneteket üszöggel és rozedával és jégesővel, kezeitek minden művét, de ti nem hajoltatok hozzám, úgymond az Örökkévaló. 
 
18. Fordítsátok csak szíveteket e naptól fogva visszafelé, a kilencedik hónak huszonnegyedik napjától fogva, az naptól fogva, hogy alapját tették le az Örökkévaló templomának, fordítsátok szíveteket: 
 
19. ott van-e még a vetőmag a pajtában; s nem termett még a szőlőtő, a fügefa, a gránátfa és az olajfa. E naptól fogva áldást adok!

 

A királyságok bukása

 
20. És lett az Örökkévaló igéje másodszor Chaggájhoz, a hónapnak huszonnegyedikén, mondván: 
 
21. Szólj Zerubbávelhez, Jehúda helytartójához, mondván: Én megrendítem az eget és a földet. 
 
22. És felfordítom a királyságoknak trónját és megsemmisítem a nemzetek királyságainak hatalmát, s felforgatom a szekeret s a rajta ülőket, és ledőlnek a lovak és a rajtuk ülők, ki-ki a testvére kardja által. 
 
23. Azon napon, úgymond az Örökkévaló, a Seregek Ura, veszlek téged, Zerubbábel, Sealtiél fia, én szolgám, úgymond az Örökkévaló, és teszlek pecsétgyűrű gyanánt, mert téged választottalak ki, úgymond az Örökkévaló, a Seregek Ura.