1. Darjáves király második évében, a hatodik hónapban, a hónapnak első napján, lett az Örökkévaló igéje Chaggáj próféta által Zerubábelhez, Sealtiél fiához, Jehúda helytartójához, meg Józsuához, Jehocádák fiához, a főpaphoz, mondván: 
 
2. Így szól az Örökkévaló, a seregek Ura, mondván: Ez a nép azt mondta: nem most jött el az ideje az Örökkévaló házának, hogy felépíttessék? 
 
3. És lett az Örökkévaló igéje Chaggáj próféta által, mondván: 
 
4. Vajon ti néktek itt-e az idő laknotok a ti pallózott házaitokban, míg ez a ház halomban hever? 
 
5. Most tehát így szól az Örökkévaló, a seregek ura: Fordítsátok szíveteket útjaitokra! 
 
6. Vetettetek sokat, de keveset hordatok be; esztek, de nincs elég jóllakásra; isztok, de nincs elég részegedésre; ruházkodtok, de nincs elég melegedésre senkinek; és aki bérért szegődik el, lyukas tarsoly számára. szegődik el. 
 
7. Így szól az Örökkévaló, a Seregek Ura: Fordítsátok szíveteket útjaitokra!
 
8. Menjetek fel a hegyre és hozzatok fát és építsetek házat, hogy kedvet találják benne és dicsőnek bizonyuljak, mondja az Örökkévaló. 
 
9. Oda fordultok a sokhoz, de íme kevéssé lett, behordjátok a házba, de rálehellek; vajon miért, úgymond az Örökkévaló, a Seregek Ura. Az én házamért, mivel romokban hever, míg ti szaladtok, ki-ki a háza felé. 
 
10. Azért fölöttetek visszatartotta az ég a harmatot, s a föld visszatartotta a termését. 
 
11. És szólítottam szárazságot az országra és a hegyekre, a gabonára, a mustra és az olajra, meg arra, amit előhoz a föld, meg az emberre és állatra, a kezek minden fáradozására. 
 
12. És hallgatott Zerubbábel, Saltiel fia, meg Józsua, Jehócádák fia, a főpap, meg a népnek egész maradéka az Örökkévalónak, Istenüknek szavára, meg Chaggáj prófétának szavaira, amint küldte őt az Örökkévaló, az ő Istenük; és félt a nép az Örökkévalótól. 
 
13. És szólt Chaggáj, az Örökkévaló követe, az Örökkévaló követségében, a népnek, mondván: Én vagyok veletek, úgymond az Örökkévaló. 
 
14. És fölébresztette az Örökkévaló szellemét Zerubbábelnek, Saltiél fiának, Jehúda helytartójának, meg szellemét Józsuának, Jehócádák fiának, a főpapnak, meg szellemét a nép egész maradékának; jöttök tehát és végeztek munkát az Örökkévalónak, a Seregek Urának, az ő Istenüknek házában. 
 
15. A hónap huszonnegyedik napján, a hatodik hóban, Darjáves király második évében.