1. És most hozzátok szól e parancsolat, ti papok. 
 
2. Ha nem hallgattok rá és ha szívetekre nem veszitek, hogy tiszteletet adjatok nevemnek, mondja az Örökkévaló, a seregek ura, akkor rátok bocsátom az átkot, és megátkozom a ti áldásaitokat: máris megátkoztam, mert nem veszitek szívetekre. 
 
3. Íme én megszidom a ti vetésteket és szórok ganajt a ti arcotokra, ünnepi áldozataitok ganaját – és kihordanak majd rája benneteket. 
 
4. És megtudjátok, hogy kibocsátottam hozzátok ezt a parancsolatot, hogy meglegyen szövetségem Lévivel – mondja az Örökkévaló, a seregek ura. 
 
5. Szövetségem volt ő vele: az élet és a béke, adtam neki azokat félelemül és félt engem, és nevem miatt rettegett ő. 
 
6. Igaz tan volt a száján, és jogtalanság nem találtatott az ő ajkain; békében és egyenességben járt velem, és sokakat elfordított a bűntől. 
 
7. Mert a papnak ajkai megőrzik a tudást, és tant kívánnak szájából, mert követe ő az Örökkévalónak, a seregek urának. 
 
8. De ti letértetek az útról, botlásra vittetek sokakat a tanban; megrontottátok a Lévi szövetségét, mondja az Örökkévaló, a seregek ura. 
 
9. Tehát én is megvetni valókká és alacsonyokká tettelek benneteket, az egész nép előtt, ahhoz képest, ahogy ti sem őrzitek meg útjaimat és személyt tekintetek a tanban.

 

Az idegen nőkkel való házasság ellen

 
10. Nemde egy atyánk van mindnyájunknak, nemde egy Isten teremtett minket? Miért hűtlenkednénk ki-ki testvére ellen, megszentségtelenítve őseink szövetségét? 
 
11. Hűtlenkedett Jehúda és utálatosság történt Izraélben és Jeruzsálemben, mert megszentségtelenítette Jehúda az Örökkévaló szentségét, amelyet szeret, és összeházasodott idegen istennek a leányával. 
 
12. Irtson ki az Örökkévaló azon férfiútól, aki azt teszi, ébrenlevőt és felelőt Jákób sátraiból, meg olyat, aki áldozatot hoz az Örökkévalónak, a seregek urának! 
 
13. És másodszor ezt teszitek: borítjátok könnyel az Örökkévaló oltárát, sírással és jajgatással, úgy hogy nem fordulhat többé az áldozathoz, hogy kedvességgel fogadna kezetekből. 
 
14. És azt mondjátok: miért? Azért, hogy az Örökkévaló tanú volt közted és ifjúkori feleséged közt, aki ellen te hűtlenkedtél, holott a társnőd és szövetséges feleséged. 
 
15. Hát nem tette az az egy, pedig fölösen szólt neki szelleme? De mi van azzal az eggyel? Isteni magzatot kíván! Őrizkedjetek tehát lelketekért és ifjúkori feleségedet ne érje hűtlenség! 
 
16. Mert gyűlölöm az elküldést, mondja az Örökkévaló, Izraél Istene, meg azt is erőszakot borított ruhájára, mondja az Örökkévaló, a seregek ura: őrizkedjetek tehát lelketekért és ne hűtlenkedjetek! 
 
17. Fárasztottátok az Örökkévalót a ti beszédeitekkel. És azt mondjátok: mivel fárasztottuk! Azzal, hogy azt mondjátok: Mindenki, aki rosszat tesz, jónak tetszik az Örökkévaló szemeiben, és azokban találja kedvét, avagy hol van az ítélet Istene?