Isten szellemét önti ki mindenkire

 
1. Lészen pedig ez után: kiöntöm szellememet minden halandóra, és majd prófétálnak a fiaitok és leányaitok; véneitek álmokat álmodnak – ifjaitok látomásokat látnak. 
 
2. Még a szolgákra és szolgálókra is ama napokban kiöntöm szellememet. 
 
3. És adok csodajeleket az égen és a földön: vért, tüzet és füstoszlopokat. 
 
4. A nap átváltozik sötétséggé, s a hold vérré, mielőtt eljönne az Örökkévaló napja, nagy és félelmetes. 
 
5. És lészen, mind az aki szólítja az Örökkévaló nevét, megmenekül; mert Ción hegyén és Jeruzsálemben menekvés lesz, amint mondta az Örökkévaló, s azon megmaradottak közt, akiket szólít az Örökkévaló.