Címke archívuma: hetiszakasz

Saul és Joel tóramagyarázatai: Smini

A hetiszakasz folytatja a papok és a sátorszentély felszentelésének leírását, illetve az ezekhez kapcsolódó parancsolatokat. Megismerkedhetünk Nádáv és Ávihu, Áron főpap két fiának szomorú végével – ők idegen tüzet vittek a Miskánba, az Örökkévaló pedig megbüntette őket ezért. Egyes magyarázatok szerint ráadásul részegek voltak. A tórai szövegek értelmezésének egyik módszere azon alapul, hogy az egymás… Tovább Saul és Joel tóramagyarázatai: Smini

Bővebben »

Az étkezés mint spirituális tevékenység

Ezen a héten a Cáv („parancsold meg”) című hetiszakaszt olvassák fel a zsinagógákban. A szakasz jelentős része az áldozatokkal foglalkozik: milyen alkalomból milyen áldozatot és hogyan kell bemutatni, és hogyan, kik és milyen részét fogyasztották el. Ez utóbbi momentum: hogyan, mikor és kik fogyasztják el az áldozatot, egy, napjainkban sokat emlegetett téma, a tudatos étkezés… Tovább Az étkezés mint spirituális tevékenység

Bővebben »

Saul és Joel tóramagyarázatai: Cáv

Hetiszakaszunk legfontosabb témái a különféle áldozatok: kategóriáik, összetételük, a bemutatás módja, illetve az elfogyasztásuk, emellett a kohénok, vagyis a papok felszentelése, és néhány kósersági törvény: a vérfogyasztás, bizonyos zsírok és az elhullott állatok fogyasztásának tilalma. A prófétai szakasz is az áldozatokhoz kapcsolódik, és Jirmijáhu (Jeremiás) könyvéből származik. Joel és Saul ezen a héten a Jeruzsálemtől… Tovább Saul és Joel tóramagyarázatai: Cáv

Bővebben »

Az embernek akarnia kell közel kerülni az Örökkévalóhoz

Miután Mózes második könyvének utolsó szakaszaiban a Tóra részletesen tudósított a Szentély és kellékeinek elkészítéséről, illetve a pusztai Szentély felállításának munkálatairól, a harmadik könyv, melynek felolvasását szombaton kezdjük meg, a Szentélyben bemutatandó áldozatokat részletezi. A héber „korbán” szó, melyet magyarra áldozatként fordítunk, valójában a „lekárev” – közel hozni igéből származik. Amikor tehát a fejezet így… Tovább Az embernek akarnia kell közel kerülni az Örökkévalóhoz

Bővebben »

Ma van a 2. szentély felszentelésének 2368. évfordulója

A tegnap felolvasott Pekudéj hetiszakasz tudósít a Szentély felállításáról és felszenteléséről. Bölcseink elmagyarázzák, hogy a pusztai Szentélyt hétszer állította fel és szedte szét Mózes, és a nyolcadik napon történt meg maga a felszentelés. Ávráhám Mordecháj Álter rabbi (1866-1948), az Imréj Emet néven is ismert guri rebbe szerint ez arra utal, hogy a Szentélyt hétszer szedik… Tovább Ma van a 2. szentély felszentelésének 2368. évfordulója

Bővebben »

Saul és Joel tóramagyarázatai: Pekudéj

Hetiszakaszunk a Tóra második könyvének utolsó része. Ezt gyakran együtt olvassák az idén külön, az előző héten olvasott a Vájákhél hetiszakasszal. A szöveg összefoglalja a főpapi ruházatot, valamint a Szentély építési munkálatait. Mivel ezekről a témákról már igen sokat beszéltek, Joel és Saul most a már és még nem álló Szentély kicsinyített másáról, a zsinagógákról… Tovább Saul és Joel tóramagyarázatai: Pekudéj

Bővebben »

A hetedik napon legyen nálatok szentség

Aktuális hetiszakaszunk (Vájákhél) a Szentély tárgyairól szól. Mózes egybegyűjtötte Izrael fiainak egész községét és mondta nekik: Ezek azok a dolgok, amelyeket parancsolt az Örökkévaló, hogy megtegyétek azokat. Hat napon át végeztessék munka, de a hetedik napon legyen nálatok szentség, szombati nyugalom az Örökkévalónak…. (M.II. 35:1-2) Hetiszakaszunk, a Vájákhél – jelentése: és egybegyűjtötte – narratív felütéssel… Tovább A hetedik napon legyen nálatok szentség

Bővebben »

A pusztai Szentély művészei: Becálel és Oholiáv

Az Örökkévaló néhány fejezettel korábban megparancsolta Mózesnek, illetve rajta keresztül a népnek, hogy építsenek neki Szentélyt, hogy a nép között lakozhasson. A Tóra ezután a Szentély alkatrészeinek leírásával is foglalkozik. A pusztai sátorszentély elkészítésében számos tehetséges férfi és nő vett részt. A tegnap felolvasott szakaszban, a Ki tiszában azt is megtudhatjuk, hogy az Örökkévaló maga… Tovább A pusztai Szentély művészei: Becálel és Oholiáv

Bővebben »

Hetiszakasz: Tecáve

A ruha teszi az embert? Bizonyos mértékben igen. Bizonyára nem véletlen, hogy a főpapi öltözékkel hosszú bekezdéseken keresztül foglalkozik a Tóra, megadva annak minden egyes részletét. Hetiszakaszunk, a Tecáve így vezeti be a főpapi öltözék leírását: És készíts szent ruhákat Áronnak, a te testvérednek, tiszteletül és díszül. (M.II. 28:2) Melyek voltak ezek a ruhadarabok? A Tóra… Tovább Hetiszakasz: Tecáve

Bővebben »

A csodálatos egyszarvú

És ez az ajándék, melyet tőlük elvegyetek… pirosra festett kosbőrök és táchásbőrök… (M.II. 25:3,5) És készíts takarót a sátornak, pirosra festett kosbőrökből, és egy takarót táchásbőrből legfelül. (M.II. 26:14) A fenti idézetek a szombaton felolvasott Trumá hetiszakaszból származnak, mely leírja a Miskán, a pusztai szentély építéséhez felhasznált anyagokat. Kétszer is szerepel a hetiszakaszban a „táchás” szó,… Tovább A csodálatos egyszarvú

Bővebben »

Hetiszakasz: a pusztai Szentély felépítése

Készítsenek nekem Szentélyt, hogy közöttük lakozzam.(M.II. 25:8) A Szináj-hegyi tóraadás után az Örökkévaló arra kérte Mózest, hogy gyűjtsön össze adományokat, és építsék fel belőle a pusztai Szentélyt, héberül Miskánt. A Miskán hordozható Szentély volt, spirituális központ a sivatag közepén, ahol a zsidók áldozatokat mutathattak be, és innen, a Frigyláda kerubjai közül beszélt az Örökkévaló Mózessel.… Tovább Hetiszakasz: a pusztai Szentély felépítése

Bővebben »

Harmadik típusú micvák

A Mispátim hetiszakasz ezekkel a szavakkal indul: „És ezek azok a törvények, melyeket tegyél eléjük”. Hogy kire is vonatkozik az „eléjük” kifejezés, az vita tárgyát képezi a bölcsek között. Vannak ugyanis olyanok, akik szerint a „ők” nem más, mint az előző szakaszban Jitró midjáni főpap által ajánlott bíróságok, melyek a zsidó törvények alapján döntenek. Hetiszakaszunk… Tovább Harmadik típusú micvák

Bővebben »

Besálách

Azt a szombatot, amelyen Mózes diadalénekét olvassák fel a Tórából a Besálách hetiszakaszban, sábát sirának, a dal szombatjának nevezik (az évnek több olyan szombatja van, mely az aznap felolvasott szakasz egy különleges témájáról kapta a nevét). A tenger kettéválasztásának, illetve a száraz lábbal való átkelés csodájának elismerésére a férfiak Mózes vezetésével dalba fogtak, és ez… Tovább Besálách

Bővebben »

Három csapás

Az előző héten, a Váérá szakaszban hallhattunk az Egyiptomot sújtó tíz csapás közül hétről. Ezen a héten, a Bo szakaszban többek között a maradék háromról is beszámol a Tóra, ezek: sáskák, sötétség és elsőszülöttek halála. Ezeken kívül hallunk az Egyiptomból való kivonulás éjszakájáról, és a peszách ünnepére vonatkozó isteni utasításokról is. A kivonulást a tizedik,… Tovább Három csapás

Bővebben »

Térjetek meg, csínytevő gyermekek

Amikor két hete szombaton a zsinagógákban elkezdték Mózes második könyvének a felolvasását, azzal beléptünk a „sovávim” időszakba. A szó maga rövidítése a Smot könyv első hat fejezetének: Smot, Váérá, Bo, Besálách, Jitró, Mispátim, és egyben azt is jelenti: csínytevő. Térjetek meg, csínytevő gyermekek – mondja Jirmijáhu (Jeremiás) könyve (3:22) Ebben az évben, ami szökőév, vagyis… Tovább Térjetek meg, csínytevő gyermekek

Bővebben »

Hét csapás

A héten és a következő héten felolvasott Váérá, illetve Bo hetiszakasz az egyiptomi rabszolgaságban sínylődő zsidó nép szabadulásához vezető utat meséli el. E két szakasz központi témája természetesen a tíz csapás, és mi is ezzel a témával foglalkozunk. A héten felolvasott Váérá szakaszban hét (vér, békák, tetvek, vadállatok, dögvész, kelések, tüzes jégeső), a következő hetiben… Tovább Hét csapás

Bővebben »

Egy hetiszakasz – hat asszony

Miután az előző héten befejeztük a Berésit könyvének olvasását, átlépünk Mózes második könyvébe, mely első szakasza után a Smot nevet viseli. Az izgalmas történetekben bővelkedő, több évtizedet felölelő Smot szakasz különleges abból a szempontból, hogy számos nőalak bukkan fel benne, akik Mose Rábénu – Mózes mesterünk – életében mindannyian kulcsfontosságú szerepet töltöttek be. Közülük mutatjuk… Tovább Egy hetiszakasz – hat asszony

Bővebben »

Egy keményöklű zsidó, aki londoni zsebtolvajból a kínai hírszerzés főnöke lett

Kevesen éltek olyan izgalmas életet, mint Morris „Two-Gun” Cohen. Mintha csak egy Rejtő Jenő regényből lépett volna elő: Londonban kezdte pályafutását piti tolvajként, aztán a kínai hírszerzés főnöke lett, majd a cionista mozgalomnak szerzett fegyvereket Palesztinában. Cohen ortodox zsidó családban született, amely a pogromok elől menekült el Lengyelországból Londonba. Bár szülei vallásosak voltak és büszkék… Tovább Egy keményöklű zsidó, aki londoni zsebtolvajból a kínai hírszerzés főnöke lett

Bővebben »