Az év első szombatját, amely ros hásáná és a jom kipur közti időszakra esik, sábát suvának – a megtérés szombatjának nevezik. A háftárá ezekkel a szavakkal kezdődik: térj meg, Izrael. A prófétai részben bűnbánatról, megtérésről olvasunk, az időszak tematikájának megfelelően.

Ezen a szombaton ne pletykáljon

A mostani szombat a tíz bűnbánó nap egyike, felejtse el a pletykálkodást és a szükségtelen beszédet.

Hoseá próféta arra biztatja a bűnöket elkövető zsidókat, hogy hagyjanak fel bűnös tevékenységükkel és térjenek meg Istenhez. Ezt azonban ne áldozatok bemutatásával, hanem inkább imák által valósítsák meg. A próféta, Istent harmathoz, Izrael népét pedig erős fához hasonlítja. Mindenki azt kapja, amit megérdemelt: a igaz emberek könnyedén végigjárják Isten útjait, míg a bűnösök elbotlanak rajta.

Micha próféta könyvéből a táslich szertartáson is felolvasott szakaszt olvassák, Joel prófétától pedig a sófár említésének részletét: az egész közösség, a fiataltól az öregekig összegyűlik, hogy megtisztuljon és közel kerüljön Istenhez. Az egység hatására Isten eltávolítja Izrael népének ellenségeit, biztosítja, hogy időben hulljon az eső, táplálékot ad és választott népe közepette lakozik. E szavak ösztönzőleg és megnyugtatólag hatnak jom kipur előtt és reményteli üzenetet küldenek a zsidók számára. A megtérés, a bűnbánat mindneki számára lehetséges, az eredmények pedig nagyszerűek lehetnek:

Ne félj, föld, ujjongj és örvendj, mert nagyokat művelt az Örökkévaló! Ne féljetek, mező vadjai, mert megzöldültek a puszta tanyái, mert a fa megtermette gyümölcsét, fügefa és szőlőtő adták erejüket. És ti, Cion fiai ujjongjatok és örvendjetek az Örökkévalóban, a ti Istenetekben, mert adta nektek az igazságra tanítót, és hullatott nektek esőt, meg őszi esőt és tavaszi esőt az első hónapban. És megtelnek a szérűk gabonával és áradoznak, présházak musttól meg olajtól. És pótolom nektek azon éveket, melyeket megevett a sáska, a nyaló, a faló és a szöcske, az én nagy seregem, melyet bocsátottam rátok. És enni fogtok, enni és jóllakni és dicséritek az Örökkévalónak, a ti Isteneteknek nevét, ki csodálatosan cselekedett veletek; s nem fog megszégyenülni népem örökre. S majd megtudjátok, hogy Izrael közepette vagyok én, s én vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek és senki más; s nem fog megszégyenülni népem örökre. (Joel 2:21-27)

Hetiszakasz: Vájelech

Háftárá: Hosea 14:2-10, Micha 7:18-20 és (askenáz közösségekben) Joel 2:15-27

Jelentőségteljes napokat és jó bepecsételést kívánunk.