Címke archívuma: Elvek, fogalmak

1944. és a II. világháborút követő évek

1944. és a II. világháborút követő évek  a harmadik generációig kiható borzalmak   65. Belépés keresztény templomba Kérdés: A kovnói gettó fennállásának éveiben, még a zsidó gyermekek meggyilkolására szervezett német akciót megelőzően, azok a szülők, akik megérezték a gyermekeikre leselkedő veszélyt, úgy igyekeztek megmenteni őket, hogy nem-zsidókat kértek meg, viseljék gondjukat egészen addig, amíg maguk… Tovább 1944. és a II. világháborút követő évek

Bővebben »

1942-1944 — A Holokauszt

1942-1944 — A Holokauszt   25. Hogyan olvassák a Smát a rabszolgamunkások Kérdés: A téli hónapok során a munka a repülőtéren még sötétben kezdődött, jóval a Smá olvasására kijelölt megfelelő időpont előtt, s mire a munka befejeződött, már késő éjszaka volt. Feltették nekem a kérdést, hogy miképpen teljesíthetnék a munkások a reggeli Smá elolvasásának micváját.… Tovább 1942-1944 — A Holokauszt

Bővebben »

A kovnói gettó felállításának háttere

Litvánia és a litván zsidók   A kovnói gettó felállításának háttere Amikor az első világháború idején a cári Oroszország összeomlott, a felszabadított Litvánia független köztársaságként szerveződött újjá. Litvánia feltámadása felett a zsidók teljes szívükből örvendeztek. Telve mély érzésekkel és tisztelettel a felszabadított köztársaság iránt, minden erejükkel nekiláttak annak újjáépítéséhez, alaposan kivéve részüket a munkából és… Tovább A kovnói gettó felállításának háttere

Bővebben »

1941 — Elszabadul az erőszak

1941 — Elszabadul az erőszak 1. Saját magunk veszélyeztetése egy másik élet megmentése érdekében Kérdés: Amikor 5701. sziván 28-án – 1941. június 23-án – a németek behatoltak Litvániába, rögvest bizonyságot tettek a zsidókkal szembeni kíméletlenségükről. Minden áldott nap zsidó férfiakra és nőkre vadásztak Kovnó utcáin, és a hetedik erődbe küldték őket, ahol a sorsuk meg volt… Tovább 1941 — Elszabadul az erőszak

Bővebben »

Előszó -Bevezetés

Előszó Miután 1944 augusztusában felszabadult a kovnói gettó, és én előástam a földből ezeket a konzervdobozokat, örömmel tapasztaltam, hogy tartalmuk érintetlen maradt. Ekkor kezdődött az a sok vesződséggel járó munka, amely saját, hevenyészve odafirkantott jegyzeteim kisilabizálását és megszerkesztését jelentette. Fáradozásaim gyümölcse egy ötkötetes sorozat lett, amely folyamatosan, kötetenként jelent meg héberül, Sáilot Utsuvot Mimáámákim (’Kérdések… Tovább Előszó -Bevezetés

Bővebben »

Az égőáldozatokról

  1. Így szól az Úr, az Örökkévaló: A belső udvar kapuja, mely keletre fordul, zárva legyen, a hat munkanapon át, a szombat napján pedig; nyittassék meg és az újhold napján nyittassék meg. 2. És menjen be a fejedelem a kapu csarnokának útján kívülről és álljon meg a kapu ajtófélfájánál, és készítsék el a papok égőáldozatát… Tovább Az égőáldozatokról

Bővebben »

A leviták feladatai

  1. És visszavitt engem a szentély külső kapuja felé, mely keletre fordul, és az zárva volt. 2. És szólt hozzám az Örökkévaló: Ez a kapu zárva legyen, ne nyittassék meg és senki ne menjen be rajta, mert az Örökkévaló, Izraél Istene ment be rajta, legyen tehát zárva. 3. A fejedelem pedig – ő, a fejedelem… Tovább A leviták feladatai

Bővebben »

Az oltárról és az áldozatokról

  1. És elvezetett engem a kapuhoz, azon kapuhoz, mely kelet felé fordul. 2. És íme lzraél Istenének dicsősége kelet felől jön és hangja mint nagy vizek hangja, a föld pedig világos lett dicsőségétől; 3. olyan volt a látomás látása, melyet láttam, mint azon látomás, melyet láttam, midőn jöttem a város elpusztítására, és látomások mint azon… Tovább Az oltárról és az áldozatokról

Bővebben »

A Szentély leírása

  1. És bevitt engem a templomba és megmérte a pilléreket, hat könyöknyi szélesség innen és hat könyöknyi szélesség onnan a sátor szélessége szerint. 2. És a bejárat szélessége tíz könyök és a bejárat oldalai öt könyök innen és öt könyök onnan; és megmérte hosszát negyven könyöknyire és szélességét húsz könyöknyire. 3. És bement a… Tovább A Szentély leírása

Bővebben »

A közelgő büntetés

 1. És lett hozzám az Örökkévaló igéje, mondván: 2. Ember fia, fordítsd arcodat dél felé, szónokolj a déli tájék felől és prófétálj a mezőnek erdejéről a délvidéken. 3. És mondd a délvidék erdejének: halljad az Örökkévaló igéjét! Így szól az Úr, az Örökkévaló, íme én tüzet gyújtok benned, és az megemészt benned minden viruló fát… Tovább A közelgő büntetés

Bővebben »

A próféta jelképes költözködése

 A fejedelem szökése   1. Lett hozzám az Örökkévaló igéje, mondván: 2. Emberfia, az engedetlenség háza közt lakol, akiknek szemeik vannak, hogy lássanak, de nem láttak, füleik vannak, hogy halljanak, de nem hallottak, mert engedetlenség háza ők. 3. Te pedig ember fia, készíts magadnak elköltözésre való holmit és költözz el nappal szemeik láttára; és költözz… Tovább A próféta jelképes költözködése

Bővebben »

Bálványimádás

  1. És volt a hatodik évben, a hatodik hóban, a hónap ötödikén – én a házamban ültem és előttem ültek Jehúda vénei – rámesett ott az Úrnak, az Örökkévalónak keze. 2. És láttam, íme egy alak mint tűznek látszata, derekának látszatától lefelé tűz, s derekától felfelé mint fénynek a látszata, mint egy csillogó ércnek a… Tovább Bálványimádás

Bővebben »

Izráel súlyos bűnhődése

  1. És lett hozzám az Örökkévaló igéje, mondván: 2. Ember fia, fordítsd arcodat Izrael hegyei felé és prófétálj róluk. 3. Szólj: Izrael hegyei, halljátok az Úrnak, az Örökkévalónak igéjét! Így szól az Úr, az Örökkévaló a hegyekhez és dombokhoz, a medrekhez és völgyekhez, íme én hozok rátok kardot és megsemmisítem magaslataitokat; 4. és elpusztulnak oltáraitok… Tovább Izráel súlyos bűnhődése

Bővebben »

A próféta küldetése

  1. És szólt hozzám: Ember fia, állj lábaidra, hogy beszéljek veled. 2. És szellem szállt belém, a mint beszélt hozzám; az lábaimra állított, és hallottam a hozzám beszélőt. 3. És szólt hozzám: Ember fia, küldeni akarlak Izraél fiaihoz, fellázadt nemzetekhez, a melyek fellázadtak ellenem, ők és atyáik elpártoltak tőlem egészen e mai napig. 4. A… Tovább A próféta küldetése

Bővebben »

Szeress egy nőt, … de házasságtörőt

1. És szólt hozzám az Örökévaló: Újból menj, szeress egy nőt, társától szeretettet, de házasságtörőt, miként szereti az Örökkévaló Izraél fiait, de ők más istenekhez fordulnak és szeretik a szőlőlepényeket. 2. És megszereztem őt magamnak tizenöt ezüstön, meg egy chómer árpán és egy létekh árpán. 3. És szóltam hozzá: sok ideig várni fogsz reám, nem fogsz paráználkodni s… Tovább Szeress egy nőt, … de házasságtörőt

Bővebben »

Megtöretik a királysága és szétoszlik

1. Én pedig a méd Darjáves első évében ott álltam erősitőül és ótalmul neki. 2. És most megjelentem ne­ked az igazat. Ime még három királya támad Perzsiá­nak, a negyedik pedig gazdag lesz, nagyobb gazdag­sággal valamennyinél, s amint gazdagsága által meg­erősödik, mindet fölgerjeszti Jáván királysága ellen; 3. majd támad egy vitéz király s uralkodik nagy uralom­mal, és cselekedni fog… Tovább Megtöretik a királysága és szétoszlik

Bővebben »

És leborultak az aranyszobor előtt

1. Nebúkadnecczár király készített aranyszobrot: magassága hatvan könyök, szélessége hat könyök; felállította Dúra síkságán, Bábel tartományában. 2. És Nebú­kadnecczár király küldött, logy egybehívják a szatrapákat, kormányzókat, helytartókat, főbírákat, kincstárosokat, tör­vénytudókat, tanácosokat s a tartományoknak mind a fő­tisztjeit, hogy jőjenek el azon szobor fölavatására, amelyet fölállított Nebúkadnecczár király. 3. Ekkor egybegyültek a szatrapák, kormányzók és helytartók,… Tovább És leborultak az aranyszobor előtt

Bővebben »