Elul hónap a magunkba tekintés, a számvetés és a bűnbánat időszaka. Az utolsó 12 napot pedig – a hászid mesterek szerint – még intenzívebb önvizsgálattal és az elmúlt év hónapról hónapra való átgondolásával kell töltenünk.

A Báál Sém Tov tanításai alapján mutatjuk be olvasóinknak azt a rendszert, melynek segítségével még tökéletesebbé tehetjük a tesuvá, a megtérés folyamatát. Tetteink tökéletesítésével, a minden nap gyakorolt micvák magasabb szintre emelésével hozzájárulhatunk a jelentőségteljes ünnepi felkészüléshez, hogy jó, kerek és édes évre írassunk be. Az alábbiakban ötleteket adunk ahhoz, hogy hogyan lehet e 12 napot spirituális emelkedettségben eltölteni, ezek természetesen változtathatók és további ötletekkel bővíthetők.

Elul 18.

Ezt a napot cháj (héberül élet) elulnak is nevezik a dátum számértéke (chet = 8, jud = 10) alapján és azt mondják, hogy életet és vitalitást hoz elul hónapba, ahogy a Báál Sém Tov, Jiszráel ben Eliézer rabbi is új életet lehelt a zsidó vallásgyakorlatba. Erről szóló cikkünket itt olvashatják el.

Ez a nap a 12 napos ciklusban a zsidó naptár első hónapjának, tisrének feleltethető meg. Ebben a hónapbán számos ünnepnap van, melyek nemcsak magunkba nézést, de örömöt is hoznak magukkal. A Báál Sém Tov, akire e napon emlékezünk, szintén örömmel töltötte el a zsidóságot, mivel megmutatta, hogy hogyan lehet az Örökkévalót a puszta rutinon túl örömmel szolgálni. Az előző, hatodik lubavicsi rebbe, Joszef Jicchák Schneersohn rabbi a cháj elulkor rendezett fárbrengent, vagyis hászid összejövetelt így nyitotta meg: „Gut jom tov – jó ünnepet! A mai napot két nagy fényesség, a Báál Sém Tov és az Álter Rebbe születésnapja világítja be”.

Mit tehetünk? Köszöntsük szeretteinket, barátainkat „gut jom tov”-val.

Elul 19.

Ez a nap chesván hónapot képviseli. Ebben a hónapban nincsenek ünnepek, viszont ebben a hónapban emlékezünk meg a zsidó nép egyik ősanyja, Ráchel halálozási évfordulójáról. Ráchel mindent megtett azért, hogy nővérét, Leát megóvja a megszégyenüléstől. Igen nagy micva másokkal jót cselekedni, és az elmúlt év chesván hónapjának felülvizsgálatán túl erre a micvára is különleges gondot fordíthatunk ezen a napon.

Mit tehetünk? Tegyünk jót valakivel, még akkor is, ha esetleg ez nehezünkre esik, vagy nehézségekbe ütközik.

Elul 20.

Ez a nap kiszlév hónapnak felel meg. Ebben a hónapban ünnepeljük hanukát, a fény és a szabadság ünnepét. Miközben végiggondoljuk azt, hogy miben lehetne javítani az előző év kiszlév hónapjának tettein, figyeljünk hanuka üzenetére is. A bátor zsidó harcosok megtisztították és újraszentelték a Szentélyt.

Mit tehetünk? Tisztítsuk meg a gondolatainkat és kezdjük el otthonunkat is felkészíteni az ünnepre.

Elul 21.

Tévét hónapot gondoljuk át ezen a napon. Erre a hónapra esik a Chábád hászidizmus alapítójának, az Álter Rebbének a halálozási évfordulója. Tévét hónapban került sor a híres 770, a Chábád mozgalom főhadiszállásának átadására. Akkor a hatodik rebbe egy máámárt, hászid értekezést tartott, melyet a Misna egy mondatával kezdett: Három dolgon áll a világ: a Tórán, az istenszolgálaton és a jótéteményeken.

Mit tehetünk? Próbáljuk meg e három dolgot megvalósítani ezen a napon. Megtehetjük ezt például egy rövid tanulással, zsoltárok elmondásával és a rászorulóknak juttatott adománnyal.

Elul 22.

Ez a nap svát hónapnak feleltethető meg. Gondoljuk át, milyen cselekedeteinken kell javítanunk e hónap kapcsán. Ebben a hónapban fogadta el a Rebbe a vezetést, svát hónap tizedikén és ez a hónap a fák újévének, tu bisvátnak a hónapja is, amikor megújul a természet.

Mit tehetünk? Különleges kedvességgel és jó cselekedetekkel jelöljük meg ezt a napot.

Elul 23.

Ez a nap ádár hónapot képviseli. Ádár hónapban van purim, az év legörömtelibb napja. A hászidizmus fontos tanítása, hogy az Örökkévalót örömmel kell szolgálnunk, örömöt kell találnunk a micvák teljesítésében és az imádkozásban is.

Mit tehetünk? Próbáljuk meg különleges örömmel teljesíteni a micvákat.

Elul 24.

Niszán hónapjának felel meg ez a nap, a megváltás hónapjának, ahogy olvassuk: niszánban váltattak meg és niszánban jön majd el a megváltás. Az előző év tetteinek vizsgálata közben, miközben gondot fordítunk arra, hogy kijavítsuk az elmúlt niszán hónap tetteit, fordítsunk figyelmet arra is, hogy felkészüljünk a megváltásra, amikor a vadállatok a szelídekkel együtt pihennek majd.

Mit tehetünk? Legyünk nagyon kedvesek embertársainkkal.

Elul 25.

A következő hónap ijár. Erre a hónapra esik lág báomer, az ómerszámlálás 33. napja, amikor Simon bár Jocháj rabbira emlékezünk. Egész ijár hónapban számoljuk az ómert, és közben egyre magasabb szintre kerülünk, míg végül a következő hónapban elérünk a tóraadáshoz.

Mit tehetünk? Akárcsak az ómerszámlálás során, igyekezzünk most is minél több tulajdonságunkat jobbá tenni, legyünk nagyon kedvesek másokkal és segítsük embertársainkat.

Elul 26.

Ez a nap szivánnak, a tóraadás hónapjának felel meg. Gondoljuk végig, hogy miket tettünk sziván hónapban, és térjünk meg Istenhez, hogy teljes szívvel szoglálhassuk Őt és teljesíthessük az általa előírt parancsolatokat.

Mit tehetünk? Fordítsunk kjülönleges figyelmet egy olyan micvára, melyet hajlamosak vagyunk elhanyagolni.

Elul 27.

Közeledünk ros hásánához. Ez a nap támuz hónapját képviseli. A Chábád hászidok ezen a napon emlékeznek meg az előző rebbe kiszabadulásáról a cári börtönből és a Rebbe haláláról is.

Mit tehetünk? Életük, tanításaik, beszédeik tanulmányozásával tehetjük jobbá magunkat.

Elul 28.

Ez az utolsó előtti nap, áv hónak felel meg. Áv hónapban pusztult el az első és a második Szentély is és számos egyéb csapás is érte a zsidó népet. Ugyanakkor azt is mondják, hogy a Szentélyek pusztulásának napja, áv hónap 9. a Messiás (Másiách) születésnapja is.

Mit tehetünk? Igyekezzünk minél több jót cselekedni, átéléssel és odafigyeléssel imádkozni és sok cedákát adni, hogy minél hamarabb eljüjjön a végső megváltás és újjáépülhessen a jeruzsálemi Szentély.

Elul 29.

Ez a nap magát elul hónapot jelképezi, egyben az újév beköszönte előtti utolsó nap is. Koncentráljunk a megtérésre és lélekben készüljünk fel az ünnepre is.

Mit tehetünk? Elérkezett az idő arra, hogy befejezzük az ünnepi előkészületeket.

Jó felkészülést és ktivá vechátimá tová – jó beíratást és jó bepecsételést kívánunk minden olvasónknak.

zsido.com

Forrás: cheder, chabad.org