A ruha teszi az embert? Bizonyos mértékben igen. Bizonyára nem véletlen, hogy a főpapi öltözékkel hosszú bekezdéseken keresztül foglalkozik a Tóra, megadva annak minden egyes részletét.

A Tecáve hetiszakasz így vezeti be a főpapi öltözék leírását:

És készíts szent ruhákat Áronnak, a te testvérednek, tiszteletül és díszül. (2Mózes 28:2)

Melyek voltak ezek a ruhadarabok?

(Wikipédia)

A Tóra először a különleges főpapi darabokat sorolja fel – összesen négyet -, majd az egyszerű kohénok öltözékét – szintén négy darabot -, melyet a kohén gádol is viselt a díszes öltözéke alatt. Mi most abban a sorrendben soroljuk fel őket, ahogyan fel kellett venniük azokat. A könnyebb elképzelést segítő, szemléletes videóbemutatót itt találnak olvasóink. Az első négy az egyszerű kohénoké:

  1. Michnászájim: buggyos, térdig érő, fehér lenvászon nadrág a szemérmesség kedvéért.
  2. Kutonet: fehér lenvászon tunika, mely nyaktól a földig befedte viselőjét, az ujjai is hosszúak voltak, egészen csuklóig értek.
  3. Migbáát/micnefet: turbán, mely hosszú fehér textildarab volt, az egyszerű kohénok csúcsosra, a főpap kerekded formájúra kötötte
  4. Ávnet: hosszú öv, melyet a derekukon többször körbetekertek. A kohén gádol jom kipurkor fehérre cserélte a színes övét.

A következő négy ruhadarab csak a kohén gádol öltözékéhez tartozott hozzá

  1. Meil: hosszú kék köpeny, alján arany csengettyűkkel és gránátalmákkal díszítve
  2. Éfod: hátulról előre felkötött, színes kötény, melynek vállán egy-egy sohám kő volt, rajtuk hat-hat törzs neve.
  3. Chosen: az ítélet mellvértje. Négyzet alakú mellvért, rajta 12 drágakő négy sorba rendezve, arany foglalatban, a köveken bevésve a 12 törzs neve. A chosen tulajdonképpen egy kettéhajtott textildarab volt, melynek belsejében volt az urim és a tumim, melyek különleges erejét adták e csodálatos mellvértnek. Ezen keresztül küldött Isten próféciát a főpapnak. Aranyláncokkal kötötték az éfodhoz.
  4. Cic: arany fejpánt, rajta felirat: „kodes láSem”, vagyis szent az Istennek.

A Szentélyben szolgálatot teljesítő főpap ruhája – amellett, hogy minden egyes darabjának meghatározott célja volt – szemet gyönyörködtető is volt. Nem tagadható, hogy a kohén gádol nemes megjelenésében jelentős szerepe volt különleges ruházatának. A világ legspirituálisabb népének leginkább spirituális tagja, annak vallási vezetője előírt megjelenésének leírásával a Tóra elismeri a külső megjelenés fontosságának legitimitását, mint forrást, mely az istenszolgálatot és a spirituális célokat támogatja. Hogyan? A szép megjelenés hangsúlyozta a főpap tiszteletre méltó pozícióját mások és önmaga számára is, mivel a különleges ruha viselésének tudata segítette viselőjét, hogy saját belső spiritualitását kifelé sugározza.

Ha azt gondolnánk, hogy lényegtelen kérdés, mit visel a főpap, a Tóra, miután minden egyes ruhadarabot felsorolt, biztosít arról, hogy ez egyáltalán nem így van – ha egy pap nem a megfelelő öltözékben végzi a szolgálatát, bűnt követ el, és halál vár rá:

És legyenek Áronon, meg fiain, midőn bemennek a gyülekezés sátorába, vagy midőn odalépnek az oltárhoz szolgálatot végezni a szentélyben, és ne vegyenek bűnt magukra, hogy meghaljanak. Örök törvény ez neki és az ő magzatának utána. (2Mózes 28:43)

Youtube

A Talmud (Zváchim 17b) hozzáfűzi, hogy amennyiben egy pap nem a megfelelő öltözékben szolgálna, akkor leszármazottai elveszítik a papságot. A papi ruházat nélkül nem érvényes a szentélybeli szolgálatuk sem, vagyis a papi működés egyik alapvető elve, hogy megfelelő öltözékben legyenek a kohénok. A kohénok ruházatának részletes leírása közvetlenül megelőzi az áldozatok témakörét. A Tóra arra utal ezzel, hogy ahogyan az áldozatok, úgy a kohénok öltözetének egyes darabjai is engesztelést hoznak.

A ruha ugyanis nemcsak az időjárás viszontagságai ellen védi viselőjét, és nem is csupán dekoratív elem. A ruha, amit viselünk, az első és legmeghatározóbb benyomást kelti, amikor más emberekkel lépünk kapcsolatba. Meghatározza, hogy mások hogyan tekintenek ránk, sőt, sokszor azt is, hogy mi hogyan értékeljük saját magunkat. Az állatvilágtól is az különböztet meg minket többek között, hogy ruházkodunk, kiemelve ezzel az emberi méltóságot. Elég, ha e tekintetben a teremtéstörténetre gondolunk. Miután az első emberpár evett a tudás fájának gyümölcséből, és rájöttek, hogy meztelenek:

készített az Örökkévaló Isten az embernek és feleségének bőrköntösöket és felöltöztette őket. (1Mózes 3:21)

A ruha fontos szerepet tölt be: az emberiség története során végigkísérik az embert, és hozzásegítenek, hogy saját fizikai létével spirituálisabb kapcsolatot alakíthasson ki. A ruha a civilizáció alapköve, és a szemérmes öltözködés lehetőséget ad az embernek, hogy saját belső énjét és emberi méltóságát mélyebben élje meg. A zsidóság arra tanít, hogy az ember otthonát a saját, személyes szentélyévémikdás meát – változtathatja, szemérmes és rendes öltözködésével pedig e szentély papjává válhat, és a lehető legmagasabb szinten szolgálhatja az Örökkévalót. A méltóságot sugárzó öltözködés által az ember saját maga is méltóságot sugároz.

Így a főpapi öltözéket viselő kohén gádol élő emlékeztetőként szolgált Izrael népének arra, hogy miért kapta az emberiség a ruhaviselés ajándékát Istentől. Hiszen a ruha csak részben teszi az embert, mégis többet jelent egyszerű öltözéknél. Azt jelképezi, hogy az ember képes elszakadni állati ösztöneitől, és képes jobbá tenni az emberi társadalmat. Ez pedig az ember célja és feladata a világban, felemelni és jobbá tenni a földi lét minden aspektusát. Ha ezt megtesszük, akkor valóban képesek vagyunk engesztelést hozni a világra.

Megszakítás