TALMUDI FOGALMAK

Cházáká Tulajdon, tulajdonba vétel feltételezése. Ezzel a fogalommal gyakran találkozunk a Háláchában, és jelentése a kontextustól függ. 1. A cházáká általában igaznak elfogadott, a tényeken, a körülményeken, egy bevett szokáson, vagy az emberi viselkedésen alapuló feltételezést jelent. Így például az elfogadott cházákot közé tartozik az a feltételezés, hogy “egy megbízott teljesíti azt, amivel megbízták”, vagy hogy “azok a gyerekek, akiket családtagként kezelnek, valóban szüleik leszármazottai”.

Cházán Szó szerint: tisztviselő, felügyelő. A talmudi korban az a személy, kinek feladata a rend fenntartása, különösképp a zsinagógában. Adott esetben a felügyelő vigyázott az ott tanuló gyerekekre is. Ezt a kifejezést csak a középkorban kezdték el az előimádkozóra is használni (ld. sliách cibur).

Megjelent: Gut Sábesz 1. évfolyam 51. szám – 2014. augusztus 5.