Jibum – Sógorházasság (ún. levirátus). Az a férfi, akinek fivére gyermektelenül halt meg, a Tóra előírásai szerint köteles feleségül venni elhunyt testvére özvegyét, vagy chálicá-t adni neki (ld. 5Mózes 25:5–10.). Amíg sem a jibum, sem a chálicá megadása nem következett be, az asszonynak tilos máshoz feleségül mennie (ld. someret jávám). A Tóra szerint a jibum a szexuális kapcsolattal lép hatályba (biá). Bölcseink azonban bevezették a máámár gyakorlatát, melynek során az elhunyt férj fivére, a jávám eljegyzi az özvegyet (ld. kidusin) még akkor is, ha ez az eljegyzés a Tóra törvényei szerint érvénytelen, mivel nem történt meg a szexuális együttlét. Az elhunyt fivére és az özvegy közötti házasságot csakis a szexuális kapcsolat teszi tehát érvényessé, és ettől kezdve az asszonyt minden tekintetben a feleségének kell tekinteni. Get (válólevél) szükséges ahhoz, hogy válásukat törvényesítsék. Napjainkban a legtöbb zsidó közösségben a jávám-tól elvárják azt, hogy a chálicá megadásával szabadítsa fel fivére feleségét eme kötelezettség alól és a férfinak nem engedik meg, hogy a jibum intézménye segítségével az özvegyet elvegye. Ld. chálicá.

Megjelent: Gut Sábesz 6. évfolyam 17. szám – 2015. március 6.