A pészah és sávuot közti 49 nap mindig is a spirituális emelkedés és önmegvalósítás időszaka volt. Mától fogva, a chabad.org sorozata alapján, nap mint nap egy-egy spirituális gondolattal ismertetjük meg az olvasókat az ómer aktuális napjával kapcsolatban.

A két zarándokünnep, pészah és sávuot között számolt 49 napot ómerszámlálásnak nevezik. Ebben az időszakban a Tóra az emberi lélek rejtelmeibe vezet minket. Az emberi tapasztalást hét alapvető érzelemre vezethetjük vissza. Minden szolgaság gyökerénél ezen érzelmek valamelyikének eltorzulása figyelhető meg. A pészah és sávuot közti hét hét mindegyikét ezen attribútumok belső vizsgálatának és javításának szenteljük:

  1. hét: cheszed – szeretettel teli kedvesség
  2. hét: gvurá – igazságosság és fegyelem
  3. hét: tiferet – harmónia, együttérzés
  4. hét: necách – kitartás
  5. hét: hod – alázatosság
  6. hét: jeszod – kötődés
  7. hét: málchut – szuverenitás, autonómia

A hét hét mindegyike további hét napra tagolódik. Mivel az érzelmek mindig több összetevőből állnak, minden egyes érzelemben benne van az összes többi attribútum is. Így minden egyes napra külön érzelmi keverék jut. Az egyes napokhoz tartozó spirituális gondolatok ezen érzelmekhez kapcsolódnak majd.

Szfirát háomer – Ómerszámlálás

És számláljatok magatoknak az ünnep másnapjától, ama naptól, midőn hozzátok a lengetés ómerjét, hét teljes hét legyen. A hetedik hét után való napig számláljatok ötven napot; azután áldozzatok új ételáldozatot az Örökkévalónak. (M.III. 23:15) Peszách és sávuot, a tóraadás ünnepe között ötven nap telik el. Ez az ómerszámlálás ideje: peszách második estéjétől fogva hét hetet … Olvass tovább

A 49. nap végeztével elérkezünk az ötvenedikhez, amely nem más, mint a tóraadás napja, sávuot ünnepe. Miután mindent, amit saját erőnkből elérhettünk, teljesítettünk, lelkünk minden egyes érzelmi aspektusát a lehető legnagyobb tökélyre fejlesztettük, készen állunk arra, hogy ajándékot kapjunk az Égből, azt, amit saját, limitált képességeink által nem tudunk elérni: a Tórát, amely az igazi szabadság adományát képviseli számunkra, azt a képességet, hogy saját, emberi korlátainkat átlépve megérintsük az istenit.

Fotó: etz.ron

Megszakítás