Izrael nem ideológiai, hanem biztonsági kérdés

 

Izrael és a büszke zsidó identitás

A lubavicsi Rebbe, Menachem Mendel Schneerson rabbi nagy figyelmet szentelt a szentföldi zsidóságnak és Izrael Állam létének. Ahogy már több korábbi cikkben is megemlékeztünk róla, nagy tiszteletnek örvendett az izraeli vezetők körében is, és sok krízishelyzetben kérték ki a véleményét.

A Rebbe azt tanította: az Örökkévaló lehetővé tette a zsidó nép számára, hogy független népként éljen a Szentföldön, őseink lakhelyén, azon a földön, amelyet a zsidóknak ígért.

Mint mondta, ez a tény különleges jogokat és kötelességeket jelent Izrael polgárai és kormánya számára: a zsidó integritás megőrzését. Az ország oktatási rendszerének a zsidó értékrendre és a zsidó hagyományokra kell alapozódnia, hogy polgárai a zsidó örökség büszke részeseiként nőjenek föl, és azt vigyék tovább.

A más népekkel való kapcsolatban a kormány külügyekért felelős tagjai kötelesek büszkén képviselni Izrael önérzetes zsidóságát és zsidó hagyományait. Ezzel biztosan növelik az Izrael iránti megbecsülést. Gyakran felhívta a figyelmet arra is, hogy a zsidó törvények előírják, hogy Izraelnek békében és biztonságban kell élnie. Ez csak megfelelő katonai erővel és jól őrzött határokkal biztosítható. A gyengeség bármilyen jele mind Izraelben, mind külföldön felbátorítja a terrorizmust.

 

A Rebbe az államalapításról

Egy különleges visszaemlékezésből azt is megtudhatjuk, hogyan vélekedett a Rebbe a 70 évvel ezelőtti államalapításról.

Yehuda Leib Posner rabbi és testvére, Zálmán Posner a New Yorki-i Crown Heigths-ban található központi lubavicsi jesivában tanultak az 1940-es években. Az egyik héten édesapjuk látogatóba érkezett hozzájuk Pittsburgh-

ből, és velük töltötte a szombatot. Erre a szombatra emléke­zett vissza Posner rabbi egy videóban:

„Péntek este, az imádkozás után mindenki hazament, és a Rebbe azt mondta az apámnak, hogy üljön le. Leült egy padra ott, a zsinagógában, és a testvérem, Zálmán, meg én mellettük álltunk, és figyeltünk. [A Rebbe] azt kérdezte az apámtól, hogy mit csinál Pittsburgh-ben, és különböző egyéb dolgok iránt is érdeklődött. Aztán az apám egy kérdést tett fel: Lehet-e zsidó kormány Izraelben? A Talmud azt mondja, hogy Izraelt nem foglalhatjuk el erővel. Ott Pittsburgh-ben azonban igen erős volt a vallásos cionista mozgalom. Az volt a kérdése: milyen álláspontot foglaljon el. A Talmud azt mondja, hogy mielőtt a Messiás megérkezik, a zsidók nem egyesíthetik erejüket annak érdekében, hogy Izrael Földjét erővel vegyék vissza. Három eskü hangzott el azzal kapcsolatban, hogy mi történik, ha a zsidók nem kelnek fel erővel a népek ellen, vagy nem veszik vissza erővel Erec Jiszráelt. Ez volt az az érv, melyet a zsidó állam létrehozásával szemben hangoztattak.

 

Izrael biztonsági és nem ideológiai kérdés

Emlékszem, hogy a Rebbe elmagyarázta, és később, évekkel később, megkérdeztem az apámat, hogy jól emlékszem-e, és ő megerősített abban, hogy a Rebbe ezt a magyarázatot adta: „Ennek semmi köze nincsen ahhoz, hogy »ne egyesüljenek, hogy Izraelt erővel vegyék be«, és a három eskühöz sincsen semmi köze. Semmi! Igen egyszerű dologról van szó: van a világon egy hely, ahol a zsidókat gyilkolják. Ha felállítanak egy zsidó kormányt, a zsidókat nem fogják megölni. Hol van itt egyáltalán a kérdés?”

 

A zsidók zsidó államban vannak a legnagyobb biztonságban

Abban az időben, ahányszor az arabok megtámadták a zsidókat, a zsidók visszatámadtak. Jöttek az angol katonák, erről mindenfelé lehet olvasni, és elvették a zsidók fegyverét. Lefegyverezték a zsidókat, és hagyták, hogy az arabok folytassák a harcot és a lövöldözést. És megölték a zsidókat, mert ők nem tudták megvédeni magukat. Ha lenne egy zsidó kormány, nyilvánvalóan meg tudnák védeni magukat. A Rebbe így folytatta: ennek semmi köze nincsen a megváltás kezdetéhez, és valóban láthatjuk később, a későbbi években, amit a Rebbe mondott: „Dosz iz a chosech, káful umechupál” [dupla és kétszeres sötétség], olyan sötétség és problémák vannak, melyek soha korábban nem léteztek. Így ennek semmi köze nincs a megváltáshoz, ez [a zsidó állam megalapítása] egyszerűen utat jelent ahhoz, hogy megvédjék a zsidókat attól, hogy megöljék őket. Később a Rebbe hozzáállását is képes voltam megérteni, ahogyan a zsidó kormány koncepciójához viszonyult. Amikor volt mit kritizálni, azt kritizálta, nem fogta vissza magát. Amikor helye volt a támogatásnak, akkor támogatta. De az igazság, az igazság!”

Megjelent: Egység Magazin 28. évfolyam 104. szám – 2018. március 6.