Magyarország is képviselteti magát a május 12. és 14. között több mint ötven ország részvételével megrendezésre kerülő Antiszemitizmus Elleni Küzdelem Globális Fórumán. A kétévente összehívott fórum az idén ötödik alkalommal került megvalósításra. A rendezvényen többek között bemutatásra kerül a Tett és Védelem Alapítvány elemzése is, mely a hazai antiszemita indíttatású gyűlölet-bűncselekményeket és incidenseket vizsgálja.

Az Antiszemitizmus Elleni Küzdelem Globális Fórumon (Global Forum for Combating Anti-Semitism – GFCA) több mint 800 küldött vesz részt összesen 51 országból így egyértelműen ez a legnagyobb ilyen jellegű esemény a világon. A Jeruzsálemben megrendezett rendezvény célja, a világban tapasztalható antiszemitizmus mértékének vizsgálata, illetve a hatékony kormányzati és civil fellépés lehetőségeinek megismertetése és megismerése. Magyarországról a magasszintű kormányzati képviselet és érdeklődő civivilszervezetek mellett szakmai résztvevőként a Tett és Védelem Alapítvány (TEV) vezetője Bodnár Dániel kuratóriumi elnök és az Alapítvány kutatóintézetének ügyvezető igazgatója Szalai Kálmán vesz részt az eseményen.

Az elmúlt év eseményei újra rávilágítottak arra, hogy 70 évvel a második világháborút követően az antiszemita hátterű támadások megszúnésére és felszámolására irányuló előfeltevéseink nem igazolódtak be.  Az európai tendenciák ezzel pontosan ellenkező képet mutatnak: az elmúlt években a zsidó közösségek, zsinagógák, iskolák és egyének elleni támadások száma megnőtt. A közismert terrorcselekmények (Párizs, Brüsszel, Koppenhága) mellett számtalan további támadás érte a zsidó közösségeket a tavalyi évben is, ráadásul Európa egyes részein a zsidóság vallási szokásait érik korlátozások a jogalkotás oldaláról.

A konferencia két központi témájának a globális kommunikációs felületek elterjedésének és az antiszemitizmus világszintű növekedésének kapcsolatát illetve az antiszemitizmus elleni küzdelemben újradefiniálandó kormányzati szerepvállalást választották idén. A TEV szakemberei mindkét témában európai szinten is meghatározó eredményeket értek el az elmúlt években, melyekről a konferencián számolnak be.

2014-es elemzésük egyebek mellett  kimutatta, az egy évvel ezelőtti adatokkal összevetve, hogy antiszemita gyűlöletcselekmények száma szomorúan magas szinten stagnál, mivel mind az esetszám, mind az egyes esetek súlyosságát tekintve közel azonos eredmények születtek 2013-hoz viszonyítva. A legtöbb esetben a tényállás a nemzetiszocialista rendszer bűneinek nyilvános tagadása, kétségbe vonása vagy jelentéktelen színben való feltüntetése, illetve a közösség elleni uszítás volt a vizsgált esetek közül. Mindez a tapasztalat fontos feladatok elé állítja a kérdéssel foglalkozó civil és kormányzati szereplőket egyaránt.

Megszakítás