Az Európai Unió helyi és regionális képviselőinek közgyűlése elfogadta Karácsony Ádám raportőr antiszemitizmus elleni küzdelemről és a zsidó élet előmozdításáról szóló EU stratégiájához benyújtott  véleményét — írja a Tett és Védelem Alapítványra hivatkozva a Neokohn. Karácsony Ádám az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) frakciójának tagja, a Pest Megyei Önkormányzat alelnöke.

Az 1994–ben létrehozott Régiók Európai Bizottsága az EU helyi és regionális képviselőinek közgyűlése, amely a különböző szintű önkormányzatokat közvetlenül képviseli az EU intézményi keretében. A képviselők az Európai Parlamenthez hasonlóan politikai csoportokban végzik a munkájukat.

dokumentum az oktatási, kulturális és szociális kérdésekben szerzett tapasztalatokra támaszkodva a zsidósággal szembeni diszkrimináció és az antiszemita attitűdök elterjedésének kérdésével foglalkozik az EU tagállamaiban, hozzájárulva a zsidó közösségek védelmét célzó, szélesebb körű európai stratégiához.

„Az elmúlt években újból megnőtt az antiszemita fanatizmus, a retorika és a támadások száma, és sok zsidó ember arról számolt be, hogy már nem érzi magát biztonságban saját városában. Ez az Izraelbe irányuló kivándorlás nagymértékű növekedésében és a történelmi zsidó közösségek fogyatkozásában tükröződik Európa-szerte”

– írja az ECR-frakció a döntés indoklásáról.

„Az antiszemitizmus elleni küzdelemről szóló új uniós stratégia helyesen hivatkozik a helyi tanácsok és regionális közösségek olyannyira szükséges támogatására, amely lehetővé teszi számukra, hogy a zsidó örökség megőrzését célzó politikákat hajtsanak végre, és felhívják a figyelmet a helyi zsidó életre, kultúrára és hagyományokra”

– hangsúlyozta beszédében a magyar politikus.

A legnagyobb figyelem azonban az oktatás területére irányult, ezzel kapcsolatban Karácsony úgy nyilatkozott:

„Bár az oktatás a tagállamok nemzeti hatáskörébe tartozik, úgy vélem, az oktatás területén van lehetőség egy páneurópai kezdeményezésre az antiszemitizmus elleni küzdelem érdekében, és hatékonyabb lépések megtételére a zsidókkal szembeni előítéletek lebontása érdekében.”

Az elfogadott dokumentum hangsúlyozza, hogy

„a zsidó kultúra az európai kultúra szerves része, és hogy a zsidó kulturális örökséget védeni kell az EU városaiban és régióiban, illetve oly módon kell népszerűsíteni, hogy az arra ösztönözze az európaiakat, hogy a zsidó kulturális örökséget az európai kultúra és életmód fontos részének tekintsék és ekként értékeljék. Fel kell hívni a figyelmet a zsidó élet évezredes hagyományaira és arra a számtalan fontos hozzájárulásra, amelyekkel a zsidó vallású vagy zsidó hátterű emberek közös társadalmunkat és kultúránkat gazdagították.”

Ugyancsak fontos megállapítása a testület által megszavazott előterjesztésnek, hogy egyetértenek azzal, hogy „a Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség (IHRA) által meghatározott antiszemitizmus-definíciónak kellene egységes iránymutatásként szolgálnia a tagállamok és hatóságaik számára az antiszemita mintáknak és az antiszemitizmus különböző formáinak azonosításához.”

Karácsony Ádám munkáját szakértőként Szalai Kálmán, a Tett és Védelem Alapítvány titkára segítette.