Mindannyian aggodalommal követjük az ukrajnai eseményeket, aggódunk az ott élő zsidókért és minden szenvedő emberért. Imádkozunk a háború békés lezárásáért és azért fohászkodunk, hogy a támadás alatt állók ép testtel és ép lélekkel éljék túl e nehéz időszakot.

A legfőbb kívánságunk pedig az, hogy végre beköszöntsön az az időszak, amikor a „nemzetek ekevasat kovácsolnak kardjaikból”.

A kegyetlen rakétázás és bombázás ellenére az Ukrajnában szolgáló közel kétszáz lubavicsi küldött a helyén marad. Nem hagyják magukra közösségeiket és gondoskodnak a rászorulók fizikai és lelki szükségleteiről. Elszántan tartják a lelket az emberekben.

És mit tehetünk mi, akik a háborús zónán kívül élünk?

Többet, mit gondolnánk. Minden egyes micva és jó cselekedet segít fényt hozni a világba.

  • Adjunk adományt valamilyen jótékony célra.
  • A férfiak imádkozzanak tfilinben.
  • A nők lobbantsák fel a szombati fényeket holnap, még naplemente előtt.
  • Olvassunk zsoltárokat (akár magyarul is), különös tekintettel a 20. zsoltárra.

Ezek a cselekedetek mind pozitív energiával töltik fel a világot és visszaszorítják a negatív erőket.

Adja az Örökkévaló, hogy zsidó testvéreink és minden ártatlan ember épen és egészségesen vészelje át ezt az embert próbáló időszakot!