Ori – Fényem. Így hívták azt a lányt, akit a múlt héten gyilkolt meg egy arab terrorista. A lány édesanyja, Náá Ansbacher arra kér mindenkit, hogy Ori emlékére tegyenek jócselekedeteket, azaz hozzanak fényt a világba.

“Azt kérem azoktól, akik hallják a hangomat, hogy tegyenek apró jócselekedeteket, melyekkel fényt hoznak a világba – így tudjuk megőrizni Ori emlékét, és az így növekvő fény adhat nekünk vigasztalást. Fontos számunkra, hogy a világ megtudja, ki volt Ori. Ori a fény gyermeke volt, aki oly sok világosságot adott a környezetének” – mondta az asszony, utalva elveszített gyermeke nevére.

E kérésnek eleget téve vizsgáljuk most meg magát a fényt, melynek létrehozása a teremtés első lépése volt, és melyről azt mondják bölcseink, hogy azért különleges, mert egy egészen apró kis fény rengeteg sötétséget tud elűzni. A Rebbe gyakran beszélt a fény, a gyertyák erejéről, mind a szombat, mind pedig hanuka ünnepének vonatkozásában, és a micvák minél szélesebb körben való megismertetésére és betartására irányuló kampányai közül kettő is ezzel a témakörrel foglalkozik. Itt most a szombati gyertyagyújtással foglalkozunk, a hanukai gyertyák kampányáról itt olvashatnak.

A szombati gyertyák meggyújtásának a lehetőségével – mondta a Rebbe – óriási hatalmat adunk gyermekeinknek. Egyetlen kislány képes bevilágítani az egész lakást, de akár egy egész világot is. A fény mindig is kiemelkedő jelentőséggel bírt a zsidóságban. Egyetlen kis fény hatalmas sötétséget képes eloszlatni, így ha a dolgok elsötétednek körülöttünk, akkor a legjobb, ha fényt csiholunk. Spirituális fényt, mely világosságot hoz az elsötétedett és kiüresedett világba.

A zsidó nőnek három különleges micvája van: a meggyúrt tésztából való kis darab, a chálá levétele, a szombati gyertyagyújtás és a házassági tisztaság szabályainak megtartása. Azt mondja a midrás, hogy az első ősanya, Szárá körül csodák történtek, szombati gyertyái például péntek délutántól péntek délutánig égtek. Bármit is tett a hét során, az a szombati gyertyák csodálatos fényét tükrözte vissza, és ezt adta tovább a következő nemzedékeknek – a szombati gyertyák mindent beragyogó fényét.

Ámos Imre: Gyertyagyújtás

Amikor szombat előtt meggyújtjuk a gyertyákat, nem vagyunk egyedül: velünk vannak az ősanyák ugyanúgy, mint zsidó lányok és nők nemzedékeinek százai – rengeteg fény.

„Ha egy nő örömteli szívvel gyújtja meg a szombati gyertyákat, békét hoz a világra, egészséget a családjának, és olyan gyermekekkel lesz megáldva, akik világosságot hoznak a világnak.”- mondja a kabala egyik könyve, a Zohár. A Rebbe pedig hozzátette: „Ahogyan egyetlen gyertya elegendő ahhoz, hogy felfedje, mi van elrejtve egy sötét szobában, úgy képesek a szombati gyertyák a mindenben elrejtett istenit felfedni. Ahogyan a szombati gyertyák békét hoznak férj és feleség közé, úgy hoznak békét Isten és az Ő világa közé.”

A Rebbe 1974-ben indította útjára a szombati gyertyák kampányát. Hangsúlyozta, hogy – a korábbi gyakorlattal ellentétben -, fontos, hogy ne csak a férjezett asszonyok, hanem a hajadon lányok is gyújtsanak gyertyát, lehetőleg már hároméves koruktól fogva. Többek között a következőkkel indokolta az akció fontosságát:

  1. Minél nagyobb a sötétség, annál több fényre van szükségünk. A mi korunkban igen nagy a sötétség.
  2. Vannak olyan zsidó otthonok, ahol nem gyújtanak gyertyát. Azért kell több gyertyát meggyújtani, hogy az ő gyertyáik helyett is égjenek a lángok.
  3. Ha egy fiatal lány azt látja, hogy az ő gyertyájának fénye is ott világít a szombati asztalon, az olyan büszkeséggel tölti el, ami egész életére kihat.
  4. A lányok régebben nem hagyták el az otthonukat, amíg férjhez nem mentek. A mi korunkban a lányok sokszor már jóval a férjhez menetelük előtt a maguk útját járják, önállóan élnek. Azok a lányok, akik nem szoknak hozzá kicsi korukban a péntek esti gyertyagyújtáshoz, talán akkor sem gyújtanak majd, amikor már önállóan élnek.
  5. Korábban elterjedt szokás volt, hogy a család minden női tagja saját gyertyát gyújtott. A hagyomány akkor tört meg, amikor az első világháborúban hiány volt viaszból, és mindenki csak meghatározott mennyiséget kaphatott.
  6. A kislányok sokszor igen lelkesek. Ha egy kislány mások ösztönzésére gyertyát kezd gyújtani, könnyen lehet, hogy édesanyja is hamarosan csatlakozik hozzá, mert kihat rá lánya lelkesedése.
  7. A szombati gyertyák meggyújtása közelebb visz minket a Fény Korához, ahhoz az időszakhoz, melyről a midrás azt mondja: „Tartsátok meg a szombati fények parancsolatát, és én megmutatom nektek a messiási idők fényét”.

A Rebbe küldöttei a mai napig arra biztatják a lányokat és asszonyokat a világ minden táján, hogy gyújtsák meg megfelelő időben a szombati gyertyákat, és mondjanak rá áldást, hogy fényt hozzanak a világba és áldást az otthonukra. Ennek érdekében elkötelezett híveinek ezrei osztogatnak szombati gyertyákat a világ számos pontján péntekenként, ösztönzést adva a zsidó lányoknak és asszonyoknak e különlegesen fontos női micva megtartására.

Adja az Örökkévaló, hogy a fény, melyet Ori hozott családja életébe, továbbra is világítson a számukra.

zsido.com