Előszó

A zsidó törvénykezés fája

Biblia:
Lech Löchá hetiszakaszról
A háború törvényei
Híres bibliai harcok
Góg és Magóg háborúja a Messiási időkben

Maimonidész művei:

A királyok és háborúi szabályai
-6. fejezet: A háború törvényei
-7. fejezet: Mentesülés a katonai szolgálat alól

A rabszolgák szabályai
-1. fejezet: A zsidó rabszolga
-3. fejezet: A rabszolga családja
-5. fejezet: A kánaánita rabszolga szabadsága
-9. fejezet: A kánanátia rabszolga emberi viszonyai

Zsidó jog és etika: zsidók nem-zsidó seregben
Judit Bleich: Katonai szolgálat a kelet-európai rabbinikus irodalomban
Temetkezés a seregben – Az USA Tábori Rabbinátusának responsumai a világháború idején

Zsidó jog és etika: zsidók a Zsidó Állam seregében
David Bleich: Az intifáda és az öbölháború
Akiva Novick: „Szerelmi ügynök” – Megengedett-e a csábítás nemzetbiztonsági célokból?
Oberlander Báruch–Köves Slomó: Háború és civil élőpajzs
Oberlander Báruch: Életveszély-e a Hamasz légitámadása?

Történelem
Róbert Péter: Zsidó ellenállók és forradalmárok

Liturgia
Hayim Halevy Donin: Látogatás Isten Házában

Hogyan viselkedjünk?
Az ima mozdulatai
Az imára adott válaszok
A kádis elmondásának szabályai
A csók: a vallásos odaadás kifejezése
A tálisz felöltése
A zsinagóga szótára

Birchot Hánöhenin: Az étkezés áldásai