Előszó

A zsidó törvénykezés fája

A talmudi oldal

Zsidó ünenepek
Talmud: Máj Chánuká: A Chánuka történte és szabályai
Ganzfried Slomo ungvari rabbi: Chanuka szabályai

Zsidó élet mindennapjai
Maimonidész: Hilchot milá: A körülmetélkedés szabályai

  1. fejezet: A körülmetélés parancsa
  2. fejezet: A körülmetélés feltételei
  3. fejezet: A körülmetélés szabályai

Köves Slomó: A szokások

Zsidó jog és etika
Ganzfried Slomo ungvari rabbi: A kamat szabályai

  1. fejezet: A kamat súlyos tilalma
  2. fejezet: Az „iszka” kereskedelmi szerződés szabályai
  3. fejezet: A kölcsön szabályai

Akiva Wolff: A géntechnológia zsidó szemszögből

Eliezer Kwass:   A szerzői jogi védelem négy haláchikus modellje

Gershom Gorenberg: Zsidó származás igazolása

Chászid filozófia
A lubavicsi rebbe: Oktatás: Mit, miért és hogyan tanulunk?
A kabbalisztikus Széder Histálselut – az Isteni Fény láncolata

Megszakítás