Szakaszunk – Softim (5Mózes 16:18–21:9.) – a közigazgatási adminisztráció (bíróság, rendőrség) szükségességének leírásával kezdődik, majd a királyválasztás módját írja elő, ha a nép királyt akar, a környező népek mintájára. Mózes megismétel itt egy sor tilalmat, amit már ismerünk a Tóra előző könyveiből, majd a menedékvárosok kijelöléséről értekezik, és azok működési szabályait ismerteti. A szakasz vége felé a hadviselés zsidó módozatait (felhívás a békére) és a hadkötelesek felmentési lehetőségeit ismerteti velünk az Írás. 

A hozzáállás győzi le a nehézségeket (Softim)

Heti szakasz Köves rabbival: Softim Softim (פָּרָשָׁת שֹׁפְטִים) Szakaszunk – Softim (5Mózes 16:18-21:9.) – a közigazgatási adminisztráció (bíróság, rendőrség) szükségességének leírásával kezdődik, majd a királyválasztás módját írja elő, ha a nép királyt akar, a környező népek mintájára. Mózes megismétel itt egy sor tilalmat, amit már ismerünk a Tóra előző könyveiből, majd a menedékvárosok kijelöléséről értekezik, és azok működési szabályait ismerteti.

Softim (5Mózes 16:18–21:9.) פָּרָשָׁת שֹׁפְטִים

A hetiszakasz tartalmából

  • Mózes utasítja Izrael népét, hogy bírákat és a törvényt végrehajtó tisztviselőket jelöljenek ki minden egyes városban; „Igazságot, igazságot kövess”, szólítja fel őket, és óva inti őket a korrupciótól és a részrehajlástól. A bűncselekményeket lelkiismeretesen kell kivizsgálni, minden bizonyítékot alaposan szemügyre kell venni – és minimum két szavahihető tanú szükséges ahhoz, hogy valakit elítéljenek és megbüntessenek. A Tóra rendelkezik a hamis tanúk törvényéről is. – 5Mózes 16:18–20., 17:6., 19:15–21.
  • Minden nemzedékben, mondja Mózes, lesznek olyanok, akikre a Tóra törvényeinek magyarázása és alkalmazása lesz bízva. „A tan szerint, amelyre téged tanítanak, és az ítélet szerint, amelyet kimondanak neked, cselekedjél; ne térj el a szótól, amelyet neked mondanak se jobbra, se balra.”– 5Mózes 17:8–13.
  • A hetiszakaszban szó esik még a bálványimádás és a boszorkányság tilalmáról; a királyok kinevezését és viselkedését szabályozó törvényekről; az igaz és a hamis próféták törvényéről; az akaratukon kívül gyilkossá lettek oltalmát biztosító „menedékvárosok” létrehozásának irányelveiről.– 5Mózes 17:2–7., 14–20.; 18:9–19:13.
  • Lefektetésre kerül számos a háborúzással kapcsolatos szabály is: a háborúzás alól való mentessége annak, aki eljegyzett egy nőt, de még nem vette el, aki házat épített, de még nem avatta fel, aki szőlőt ültetett, de még nem szabadította fel, hogy hasznát vehesse vagy aki „félénk és csüggedt szívű”; a követelmény, hogy egy város megostromlását megelőzően békeajánlatot kell tenni lakóinak; az értékkel bíró dolgok barbár elpusztításának tilalma, amelyre példa az a törvény, amely megtiltja az ostrom során a gyümölcsfák kivágását (itt hangzik el a Tóra híres kijelentése: „mert a mező fája az ember élete”). – 5Mózes 20.
  • A pársá az Eglá árufá törvényével zárul – egy különleges rítussal, amelyet akkor kell végrehajtani, amikor egy halottat találnak a mezőn, de nem tudják, hogy ki a gyilkosa – amely hangsúlyozza, hogy egy közösség és vezetői nem csak azért tartoznak felelősséggel, amit elkövettek, de azért is, aminek elkövetését megakadályozhatták volna. – 5Mózes 21:1–9.

 

AJÁNLOTT OLVASMÁNYOK:

Megszakítás