Szakaszunkban – Ki Técé (5Mózes 21:10–25:19.) – Mózes különböző törvényeket ismertet, köztük a hadifogoly nővel kötött házasság szabályait, az elsőszülött fiú jogait, az engedetlen, fegyelmezetlen fiú büntetését stb.., majd elmondja, hogy kötelező a kivégzett ember – és innen eredőn minden ember – holttestét még aznap eltemetni, a talált jószágot megőrizni és visszaszármaztatni jogos tulajdonosának, stb. A szakasz megismétli a házasság, valamint a zsidó erkölcs és szemérmesség törvényeit és utasításait, a válás módját, a tábor tisztaságának szabályait, stb.

Ki técé (5Mózes 21:10–25:19.) פָּרָשָׁת כִּי תֵצֵא

A hetiszakasz tartalmából

  • A Tóra 613 parancsolatából (micvájából) 74 a Ki técé szakaszában található. Ezek közé tartoznak a szép fogolynőre, az elsőszülöttek örökösödési jogaira, a konok és rebellis fiúra, a halottak eltemetésére és méltóságára, az elveszett tárgyak visszaszolgáltatására vonatkozó törvények; a törvény, hogy az anyamadarat el kell hessegetni mielőtt elvennénk a fiókáját; az, hogy kötelességünk védőkorláttal ellátnunk házunk tetejét, valamint a kilájim (tiltott növényi és állati hibridek) különféle formái. – 5Mózes 21:10–22:9. 
  • Felsoroltatnak még, hogy milyen bírósági eljárás alkalmazandó és milyen büntetés rovandó ki: házasságtörés esetén; ha egy hajadont megerőszakolnak, vagy elcsábítanak; vagy ha egy férj alaptalanul hűtlenséggel vádolja meg a feleségét. A következők nem házasodhatnak zsidóval: a fattyú, a moabita vagy ammonita származású férfi, az első vagy második generációs edomita vagy egyiptomi. A Tóra megtiltja továbbá a prostitúciót. – 5Mózes 22:12–23:9., 23:18. 
  • A hetiszakaszban még a következőkkel kapcsolatos rendelkezések találhatók: a katonai tábor tisztasága; a szökött rabszolga kiszolgáltatásának tilalma; a bérmunkás időben való kifizetésének kötelezettsége; az adósokkal való helyes bánásmód és a kamatszedés tilalma; és a 39 korbácsütés, amely egy tórai tilalom áthágásáért jár.– 5Mózes 23:10–26., 24:10–25:4. 
  • A Tóra rendelkezik a válás törvényeiről (amelyekből sok házasságkötéssel kapcsolatos törvény is származik); és a jibum avagy „levirátus”: amikor egy gyermektelenül elhunyt férfi fivére elveszi testvére megözvegyült feleségét, valamint a chálicá („a saru lehúzása”): abban az esetben, amikor a felek nem óhajtják a sógorházasságot.– 5Mózes 24:1–4., 25:5–10. 
  • Ki Técé heti szakasza egy felszólítással fejeződik be: „Emlékezzél meg arról, amit Amálék tett veled az úton, midőn kivonultatok Egyiptomból!” – 5Mózes 25:17–19.

 

AJÁNLOTT OLVASMÁNYOK:

Megszakítás