Náchesz – öröm, élvezet (jiddis, a héber „náchát” szóból), főleg szellemi értelemben. A jidise náchesz speciális zsidó metafizikus örömöt jelent.

Nesirá – lemorzsolódás. Az Izraelbe indulók irányváltoztatása és máshová érkezése.

Nér támid – jelentése „örökmécs”, és annak a lámpának az elnevezése, amely a frigyszekrény (áron hákódes) előtt látható. A pusztai Hajlékban örökké világító fény emlékét idézi (2Mózes 27:20-21.), s egyben emlékeztet arra a lángra, amelynek állandóan égnie kellett az oltáron, s amelyet tilos volt kioltani (3Mózes 6:6.)

Noáchiták – Noé leszármazottai, vagyis az egész emberiség. „A noáchiták hét micvája” az egész emberiségre kötelezőnek számít.

Nogá: „fénylő” –>klipá, amiben nemcsak negatív, hanem pozitív erő is van.

Megszakítás