Nem mindennap találkozunk gólyás hanukijával, de ünnepi sorozatunk mai részéből kiderül, hogy mit keres ez a gilice egy 18. századi holland hanukai menórán.

Héberül a gólyát chászidának hívjuk, mely a cheszed szóban gyökerezik, ami kedvességet jelent. A az elnevezés okát a Talmud (Chulin 63a) úgy magyarázza, hogy a gólya egy igazán kedves állat, megosztja az ételét más gólyákkal, egyik gondoskodik a másikról.

Szép gondolat tehát a Tóra egyik fő micvájára, a felebaráti szeretetre, a kedvességre emlékeztető jelképet tenni egy zsidó tárgyra, azonban ennél a darabnál valószínűleg nem emiatt, legalábbis nem csak emiatt került a gólya a gyertyatartóra. Ha jobban megnézzük a domborművet, akkor láthatjuk, hogy a madár csőrében egy kukac van, mely így egy teljesen új jelentést kap: Hága címerállata ez, mellyel rögvest kiderül, hogy melyik városból is származik.

Habár a címerállatból tudjuk a hanukia eredetének pontos helyét, a származási helyéről más részletek is árulkodnak. A „pad/szék alakú” hanukiák változata ez, azonban rézlemezes megoldása a holland szekuláris világból ered, az egy-két ágas gyertyatartók falra akasztható támlájának kialakításából merít. A forma tehát szekuláris, szakrális tárggyá a nyolc kis olajtartó teszi.

Chaya Benjamin, a jeruzsálemi Izrael Múzeum kurátora szerint valamilyen, a királyi családhoz köthető ünnepi eseményére készülhetett, melyre a sátorformát lezáró szalagos korona és az oldalpanelek hőlégballonjai utalnak.

A hanukia tulajdonképpeni egyedüli zsidó díszítése a hatalmas szőlőfürtöt cipelő két ember, mely a tizenkét kém tórai történetét idézi fel, akiket az Örökkévaló parancsára Mózes bízott meg, hogy Kánaán földjét felfedezzék. A tizenkét kém közül tizen elbuktak, hiszen nem volt elég erős a hitük, hogy az országot meg tudnák hódítani, azonban ketten, Káleb és Jehosua, akik teljes szívvel hittek az Örökkévalóban, a maga puszta szépségében látták a „tejjel mézzel folyó” országot. Így váltak ők az igazi hit példaképeivé.

Az már csak külön érdekesség, hogy a Kálebet és Jehosuát megjelenítő két emberalak balja egy, a holland vidékre jellemző kalapot visel, míg a jobb oldali egy nagyvárosi cilindert, mely a társadalmi egység utáni vágyat fejezheti ki.

Forrás:

Berman, Nancy M. – Reikes Fox, Vicki, The Art of Hanukkah. New York: Universe, 2016. 48–49. o.

 

Fotó: imj.org