1. Oh beszennyezett és bemocskolt te, zsaroló város! 
 
2. Nem hallgatott szóra, nem fogadott oktatást; az Örökkévalóban nem bízott, Istenéhez nem közeledett. 
 
3. Nagyjai ő benne ordító oroszlánok; bírái esti farkasok, csontot sem hagytak reggelre: 
 
4. prófétái könnyelműek, hűtlenség emberei: papjai megszentségtelenítették a szentséget, erőszakoskodtak a tanon. 
 
5. Az Örökkévaló igazságos ő benne, nem követ el jogtalanságot, reggelenként napfényre hozza ítéletét, nem hiányzik; de nem ismer szégyent a jogtalankodó.
 
6. Kiirtottam nemzeteket, elpusztultak ormaik, rommá tettem utcáikat, hogy nincs, ki arra jár: feldúlattak városaik, úgy, hogy nincs senki, nincsen lakó.
 
7. Mondtam: csakugyan félni fogsz engem, fogadsz oktatást, hogy ki ne irtassék hajléka, mind amellett, amit rendeltem ellene; ámde korán kelve, megrontották mind az ő cselekedeteiket. 
 
8. Azért várjatok reám, úgymond az Örökkévaló, azon napra, hogy zsákmányra kelek! Mert ítéletem: hogy összegyűjtök nemzeteket, hogy egybegyűjtök királyságokat, hogy kiöntöm reájok haragvásomat, egész föllobbant haragomat; mert buzgalmam tüzétől megemésztetik; az egész föld. 
 
9. Bizony akkor megváltoztatom a népeket tisztult ajkúakká; hogy mindnyájan szólítsák az Örökkévaló nevét, szolgálva őt vállvetve. 
 
10. Túlról Kús folyóin fohászkodók, fiai az elszórtaknál, viszik ajándékomat. 
 
11. Ama napon nem fogsz megszégyenülni mind a cselekedeteid miatt, melyekkel elpártoltál tőlem, mert akkor eltávolítom belőled büszke ujjongóidat, és nem fogsz többé fennhéjázni szent hegyemen. 
 
12. És meghagyok benned szegény és lefogyott népet; és oltalmuk lesz az Örökkévaló nevében. 
 
13. Izraél meghagyottjai nem követnek majd el jogtalanságot s nem beszélnek hazugságot, és nem találtatik szájukban csalárd nyelv; bizony legelni fognak ők és heverészni és nincs, aki fölijesztené. 
 
14. Ujjongj, Ción leánya; riadozz, Izraél! Örülj és vigadj egész szívvel Jeruzsálem leánya! 
 
15. Eltávolította az Örökkévaló büntetéseidet, elhárította ellenségedet; Izraél királya, az Örökkévaló, benned van, nem kell többé bajtól félned. 
 
16. Ama napon, Jeruzsálemnek az mondatik: ne félj Ción, ne lankadjanak el kezeid! 
 
17. Az Örökkévaló, a te Istened benned van, hős, ki megsegít, örvendez rajtad örömmel, – hallgat az ő szeretetében vígad rajtad ujjongással. 
 
18. Az ünnep híján búsulókat egybegyűjtöttem, távol voltak tőled, hogy gyalázatot ne viseljenek miatta. 
 
19. Íme, én elbánok mind a te sanyargatóiddal amaz időben, megsegítem a sántító juhot és az eltévedtet összegyűjtöm; és teszem őket dicsőséggé és hírnévvé, kinek az egész földön volt a szégyenük.
 
20. Amaz időben elhozlak titeket és akkor összegyűjtelek titeket, mert teszlek titeket hírnévvé és dicsőséggé, a földnek mind a népei között, amikor visszahozom foglyaitokat szemeitek láttára, mondja az Örökkévaló.